HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

W I S K U N D E

De moeder aller vakken

(Webmaster: wiskunde@koezeweb.info )

(Onderaan de bladzijde vind je een invulformulier voor e-mail)

Deze site wordt nauwelijks meer gebruikt i.v.m. het invoeren van een Elektronische Leeromgeving.

Hij blijft echter voorlopig online, omdat diverse collegae nog gebruik maken van het onderdeel Praktische Opdrachten.

Hoewel er vrijwel geen onderhoud plaatsvindt, zullen de links nog regelmatig gecontroleerd worden.

 

Virtuele Grafische Rekenmachine

Bij Microsoft kun je een fraaie gratis GRM downloaden:  http://download.microsoft.com/download/whistler/Install/2/WXP/EN-US/PowerCalcPowertoySetup.exe

Software

De Wiskunde Oefen Automaat is een gratis programma speciaal gemaakt voor het (middelbaar) onderwijs. Het is een oefen/toets programma met onderwerpen als: breuken, metriek stelsel, ruimte figuren, tabel formule grafiek, rekenen met letters, vergelijkingen, Pythagoras, soscastoa, procenten, normale verdeling, Lissajous figuren en grafieken&formules

Engelse termen

Als je op Engelse sites tegen wiskundige vaktermen aanloopt, dan kun je even kijken op een woordenlijst, die we op Internet gevonden hebben en ordinair gepikt. Hopelijk wordt ons dat vergeven, omdat we het voor jullie gedaan hebben.

Menu

Onder de knoppen met de klassennamen (3H2 t/m 5HB2) vind je informatie die specifiek bedoeld is voor die klassen. Dat kunnen bijv. appletjes (bewegende plaatjes) zijn die een bepaald onderwerp verduidelijken en sites waar je opgaven kunt oefenen.

Onder de knop Pr.Opdr. 4H staan de gegevens voor het werkstuk voor het schooljaar 2005/2006. Dit jaar bestaat het werkstuk uit 3 praktische opdrachten. De eerste telt mee als proefwerk en de tweede en derde tellen ieder mee als dubbel proefwerk voor je rapportcijfer. Het gewogen gemiddelde van de drie cijfers telt mee voor het schoolexamen.

De knop Pr.Opdr. bevat een vroegere regeling van 4 Havo. Toch blijft deze op de site staan daar enkele andere klassen en scholen er gebruik van maken. Dit onderdeel bevat een algemene inleiding betreffende het maken van praktische opdrachten voor het PTA en een lijst met alle beschikbare praktische opdrachten, waarvan je de complete tekst kunt downloaden en/of printen vanaf deze site. N.B. Daar ik zelf nauwelijks gebruik meer maak van deze pagina, wordt hij niet meer zo goed onderhouden!

De knop PWS brengt je naar het onderdeel Profielwerkstukken. Daar kun je de verschillende mogelijkheden bekijken.

De knop Links Wiskunde stuurt je naar de wiskundepagina op mijn andere site, waar heel veel informatie over dit wonderschone vak te vinden is.

De knop De TAS stuurt je naar de website De TAS, waarin een grote verzameling vaksgewijs gegroepeerde links zijn opgenomen en waarin verder informatie over de Tweede Fase staat.


(Dit zelfgemaakte plaatje is oorspronkelijk ontstaan uit de grafieken van functies als f(x) = a+bsincx; vervolgens is zowel op X-as als op Y-as een logaritmische schaal aangebracht, waarna met een tekenprogramma een spiraalvorm werd gegenereerd.)

 

Laatste update: 27-01-2007

Je naam:
Je e-mail:
Opmerkingen:
Verstuur een bestand: