HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

Klas 3 H 2

 

Oefenmateriaal (klik hier)

Lesuren

Dinsdag 6e, woensdag 6e en donderdag 2e uur in lokaal 224

Cijfergeving

Het ASO- en het eindproefwerk tellen twee keer zo zwaar mee als een gewoon proefwerk.

Voor een slechte verzorging van de proefwerken kan maximaal 1/2 punt afgetrokken worden.

Het eindrapportcijfer wordt samengesteld uit de drie trimestercijfers in de verhouding 1 : 2 : 3.

Per hoofdstuk worden 2 proefwerken gegeven. Het hoogste cijfer telt mee voor het rapport.

Af en toe kan er een overhoring worden gegeven, die altijd aangekondigd wordt.

 

Studiewijzers

Het is de bedoeling dat je tijdens de les de opdrachten uit de studiewijzer maakt. Het gedeelte dat je niet afkrijgt tijdens de les is huiswerk. Zorg er altijd voor dat je niet achterloopt op dit schema; de ervaring heeft geleerd dat je dit vrijwel nooit meer met goed resultaat in kan halen. Lees de bij de opgaven behorende paragraafteksten altijd goed door en zorg dat je de roodgekleurde woorden en de omkaderde stukken heel goed begrijpt en kent. De leesstukken en opgaven tussen de blauwe driehoekjes kunnen zonder problemen worden overgeslagen. Als je echter van plan bent om in de vierde klas een exact profiel te kiezen (NG/NT, dus met Wiskunde B), dan is het zeer verstandig om ze toch te maken om een goede aansluiting met 4 Havo te krijgen. Ter motivatie: Elke week wordt je huiswerk gecontroleerd.  Uitsluitend goed gedocumenteerde redenen worden geaccepteerd om je werk niet af of bij je te hebben. Ook moet het huiswerk netjes zijn (d.w.z. met liniaal en passer en tekeningen met potlood) en, net als bij proefwerken, voorzien zijn van berekeningen en toelichtingen.  Elk trimester krijg je een prestatiecijfer dat meetelt als extra cijfer voor je rapport. Dat prestatiecijfer wordt negatief beÔnvloed door bijv. het niet maken van huiswerk, het uit de les verwijderd worden e.d. Een perfecte leerling krijgt dus gratis een extra 10 !

Praktische Opdracht

 De gegevens voor de praktische opdracht staan op een aparte bladzijde. Klik hier.

  Oefenmateriaal

Algemeen

1. Hacom

Op deze Nederlandstalige site kun je oefensommen vinden over allerlei onderwerpen en ook extra uitleg.

2. Oefenopgaven Wiskunde

Op deze site kun je per onderwerp oefenopgaven vinden. Alleen maakt men wel gebruik van een andere methode, dus de hoofdstuknummers zijn anders. Het is even zoeken, maar dan heb je ook wat.

3. Rekenen met procenten

Op deze site kun je oefenen met procentsommetjes.

4. Oefenopgaven Wiskunde

Hier kun je terecht als je wilt oefenen met een bepaald onderwerp.

5. Het Digitale Rekenboek

Een zeer uitgebreid interactief rekenboek, speciaal voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dus als je rekenproblemen hebt, ....

6. Meten is Weten is een website over het meten van allerlei zaken door de eeuwen heen (erg mooi vormgegeven).

7. Wiskunde3.Starttips bevat een grote verzameling links naar onderwerpen uit de derde klas.

8. Bij Wiskunde Online kun je uitleg krijgen over veel onderwerpen uit de schoolwiskunde. Ook kun je online oefenen, als je je (gratis) geregistreerd hebt.

9. Er is nog een site met de naam Wiskunde Online, waar je allerlei lessen kunt volgen.

Functies

1. Functies raden.

Met deze applet krijg je lineaire en kwadratische functies te zien, waarvan je het functievoorschrift moet raden.

2. Algebra expressies

In deze hele fraaie applet kun je werken met machientjesschema's. Je kunt ze net zo ingewikkeld maken als je zelf wilt en je kunt daarna een tabel of een grafiek of een formule laten maken.

3. Bollen schieten

Dit is een leuk spelletje, waarin je je richtingsgevoel kunt ontwikkelen en gebruik maat van de richtingscoŽfficiŽnt.

4. Het functiespel

Ook deze applet is goed om je begrip voor functies te vergroten. Je kunt zien wat er gebeurt als je ťťn van de getallen in een functievoorschrift verandert.

5. Groei

In deze applet kun je exponentiŽle, kwadratische en lineaire groei vergelijken.

6. Grafische rekenmachine

Wil je alvast eens wat experimenteren met een grafische rekenmachine? Dat kan met deze applet.

7. Lineaire functies

Ook hier kun je nog wat oefenen met het opstellen van functievoorschriften.

8. Kwadratische functies van de vorm ax^2 +bx + c

Verander de getallen in het voorschrift van een tweedegraadsfunctie en kijk wat er gebeurt.

9. Kwadratische functies van de vorm a(x-p)^2 +q

Vervolg op de vorige applet.

Meetkunde

1. Aanzichten raden

Van diverse aanzichten van een figuur moet je zeggen of het een voor-, zij-, boven-, enz. aanzicht is. Goed voor je ruimtelijk inzicht.

2. Archimedische vlakvullingen

Met deze applet kun je met een aantal figuren (driehoek, vierhoek, enz.) proberen fraaie vlakvullingen te maken

3. Huisjes bouwen

Een hele fraaie applet, waarin je je kunt uitleven met blokken en tegelijk kunt zien hoe het de zijaanzichten zit.

4. Huisjes met hoogtegetallen

Deze applet is een aanvulling op de vorige.

5. Nabouwen

Gegeven zijn de aanzichten van een huisje. Jij moet dat huisje proberen op te bouwen.

6. Oppervlakte

Met deze applet kun je oefenen in het bepalen van de oppervlakte van allerlei figuren.

7. Profielen draaien

Er wordt steeds een figuur getoond en jij moet die zo draaien dat je een gevraagd aanzicht kunt zien.

8. Vlakken kleuren

Gegeven een ruimtelijk figuur met een gekleurd vlak. Jij moet dit gekleurde vlak aangeven in de zijaanzichten.

9. Vlakken kleuren 2

Het vervolg op de vorige.

10. De Rubik Kubus

Erg goed voor je ruimtelijk inzicht is het spelen met de Kubus van Rubik.

11. Het tekenen van doorsneden

Op deze site vind je Nederlandstalige uitleg over doorsneden en oefeningen met uitwerkingen.

Algebra

1. Vergelijkingen

Met deze applet kun je oefenen in het oplossen van vergelijkingen.

2. Waarmakers

Vind bij een aantal vergelijkingen de goede x (drie niveaus)

3. Oefenstof Algebra

Kwadratische vergelijkingen, rechte lijnen, functies e.d.

Tellen

1. Dambord

Hoeveel vierkantjes van 3 bij 3 kun je op een dambord plaatsen? Probeer het hier eens uit.

 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/02051/toepassing_wisweb.html

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/02044/toepassing_wisweb.html