HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

4 Havo Wiskunde A1 

De JAARAGENDA staat op de website van de TAS

Lesuren

Dinsdag 8e, woensdag 3e en vrijdag 3e uur in lokaal 224

Cijfergeving

De PTA-proefwerken tellen twee keer zo zwaar mee als een gewoon proefwerk. De eerste praktische opdracht telt als gewoon proefwerk mee, de tweede en derde tellen als dubbel proefwerk mee.

Voor een slechte verzorging van de proefwerken kan maximaal 1/2 punt afgetrokken worden.

Het eindrapportcijfer wordt samengesteld uit de drie trimestercijfers in de verhouding 1 : 2 : 3.

Per hoofdstuk worden 2 proefwerken gegeven. Het hoogste cijfer telt mee voor het rapport.

Af en toe kan er een overhoring worden gegeven, die altijd aangekondigd wordt.

Studiewijzers

Het is de bedoeling dat je in de genoemde week tijdens de lessen de in de studiewijzer vermelde opdrachten maakt. Het gedeelte dat je niet afkrijgt tijdens de lessen is huiswerk. Je kunt uiteraard het werk zelf over de week verdelen.

Zorg er altijd voor dat je niet achterloopt op dit schema; de ervaring heeft geleerd dat je dit vrijwel nooit meer met goed resultaat in kan halen.

Lees de bij de opgaven behorende paragraafteksten altijd goed door en zorg dat je de roodgekleurde woorden en de omkaderde stukken heel goed begrijpt en kent.

N.B. De achter de min genoemde opgaven kunnen zonder problemen worden overgeslagen en, zo nodig als extra oefening worden gebruikt. Als je onvoldoendes haalt bij proefwerken is het heel onverstandig ze over te slaan.

Ter motivatie: Elke week wordt je huiswerk gecontroleerd.  Uitsluitend goed gedocumenteerde redenen worden geaccepteerd om je werk niet af of bij je te hebben. Ook moet het huiswerk netjes zijn (d.w.z. met liniaal en passer en tekeningen met potlood) en, net als bij proefwerken, voorzien zijn van berekeningen en toelichtingen. Elk trimester krijg je een prestatiecijfer dat meetelt als extra cijfer voor je rapport. Dat prestatiecijfer wordt negatief beÔnvloed door bijv. het niet maken van huiswerk, het uit de les verwijderd worden e.d. Een perfecte leerling krijgt dus gratis een extra 10 !   

 Oefenmateriaal

Algemeen

1. Hacom

Op deze Nederlandstalige site kun je oefensommen vinden over allerlei onderwerpen en ook extra uitleg.

2. Rekenen met procenten

Op deze site kun je oefenen met procentsommetjes.

3. Bij Wiskunde Online kun je uitleg krijgen over veel onderwerpen uit de schoolwiskunde. Ook kun je online oefenen, als je je (gratis) geregistreerd hebt.

4. Er is nog een site met de naam Wiskunde Online, waar je allerlei lessen kunt volgen.

Tellen en Kansen

1. Dambord

Hoeveel vierkantjes van 3 bij 3 kun je op een dambord plaatsen? Probeer het hier eens uit.

2. Het driedeurenprobleem

Achter ťťn van de drie deuren zit een prijs. Je kiest een deur. Eťn van de andere twee deuren wordt geopend en daar zit niets in. Blijf je bij je keus of ga je naar de andere nog dichte deur?

3. De Kanstol

Experimenteer met een kanstol om te kijken of de uitslag klopt met de theorie.

4. Wiswijzer

Van alles over Kansrekening en Statistiek, samenvattingen en voorbeelden.

Functies

5. Groei

In deze applet kun je exponentiŽle, kwadratische en lineaire groei vergelijken.

Algebra

2. Waarmakers

Vind bij een aantal vergelijkingen de goede x (drie niveau's)