HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

4 Havo Wiskunde B 2

De JAARAGENDA staat op de website van de TAS

Lesuren

Maandag 6e, woensdag 4e, donderdag 3e en vrijdag 4e uur in lokaal 224

Cijfergeving

De PTA-proefwerken tellen twee keer zo zwaar mee als een gewoon proefwerk. De eerste praktische opdracht telt als gewoon proefwerk mee, de tweede en derde tellen als dubbel proefwerk mee.

Voor een slechte verzorging van de proefwerken kan maximaal 1/2 punt afgetrokken worden.

Het eindrapportcijfer wordt samengesteld uit de drie trimestercijfers in de verhouding 1 : 2 : 3.

Per hoofdstuk worden 2 proefwerken gegeven. Het hoogste cijfer telt mee voor het rapport.

Af en toe kan er een overhoring worden gegeven, die altijd aangekondigd wordt.

Studiewijzers

Het is de bedoeling dat je in de genoemde week tijdens de lessen de in de studiewijzer vermelde opdrachten maakt. Het gedeelte dat je niet afkrijgt tijdens de lessen is huiswerk. Je kunt uiteraard het werk zelf over de week verdelen.

Zorg er altijd voor dat je niet achterloopt op dit schema; de ervaring heeft geleerd dat je dit vrijwel nooit meer met goed resultaat in kan halen.

Lees de bij de opgaven behorende paragraafteksten altijd goed door en zorg dat je de roodgekleurde woorden en de omkaderde stukken heel goed begrijpt en kent.

N.B. De achter de min genoemde opgaven kunnen zonder problemen worden overgeslagen en, zo nodig als extra oefening worden gebruikt. Als je onvoldoendes haalt bij proefwerken is het heel onverstandig ze over te slaan.

Ter motivatie: Elke week wordt je huiswerk gecontroleerd.  Uitsluitend goed gedocumenteerde redenen worden geaccepteerd om je werk niet af of bij je te hebben. Ook moet het huiswerk netjes zijn (d.w.z. met liniaal en passer en tekeningen met potlood) en, net als bij proefwerken, voorzien zijn van berekeningen en toelichtingen.  Elk trimester krijg je een prestatiecijfer dat meetelt als extra cijfer voor je rapport. Dat prestatiecijfer wordt negatief beÔnvloed door bijv. het niet maken van huiswerk, het uit de les verwijderd worden e.d. Een perfecte leerling krijgt dus gratis een extra 10 !   

 Speciaal papier

Als je speciaalpapier nodig hebt kun je gebruik maken van het freeware programma GPAPER. Dit freeware programma maakt in een handomdraai de meest ingewikkelde papiersoorten, maar natuurlijk ook bijv. mm-papier en logaritmisch papier en muziekpapier.

Oefenmateriaal

Algemeen

1. Hacom

Op deze Nederlandstalige site kun je oefensommen vinden over allerlei onderwerpen en ook extra uitleg.

2. Oefenopgaven Wiskunde

Op deze site kun je terecht voor oefenmateriaal over allerlei onderwerpen.

3. Bij Wiskunde Online kun je uitleg krijgen over veel onderwerpen uit de schoolwiskunde. Ook kun je online oefenen, als je je (gratis) geregistreerd hebt.

4. Er is nog een site met de naam Wiskunde Online, waar je allerlei lessen kunt volgen.

Functies

1. Functies raden.

Met deze applet krijg je lineaire en kwadratische functies te zien, waarvan je het functievoorschrift moet raden.

2. Algebra expressies

In deze hele fraaie applet kun je werken met machientjesschema's. Je kunt ze net zo ingewikkeld maken als je zelf wilt en je kunt daarna een tabel of een grafiek of een formule laten maken.

3. Het functiespel

Ook deze applet is goed om je begrip voor functies te vergroten. Je kunt zien wat er gebeurt als je ťťn van de getallen in een functievoorschrift verandert.

5. Groei

In deze applet kun je exponentiŽle, kwadratische en lineaire groei vergelijken.

6. Helling

In deze applet kun je spelen met hellingen en differentiequotiŽnten.

7. Spelen met functies

Je kunt hier onderzoek doen naar standaardfuncties en die manipuleren.

Tellen

1. Dambord

Hoeveel vierkantjes van 3 bij 3 kun je op een dambord plaatsen? Probeer het hier eens uit.

2. Wiswijzer

Van alles over Kansrekening en Statistiek, samenvattingen en voorbeelden.

Goniometrie

1. Skoop

In deze applet kun je spelen met de grafiek van de SINUS.

2. Goniometrische functies

Op deze site vind je 25 appletjes om je inzicht in de grafieken van sinus, cosinus en tangens te vergroten.

3. De Sinusgrafiek

Bekijk hoe deze grafiek met een eenheidscirkel tot stand komt.

4. Harmonische beweging

Iets dergelijks als de voorgaande applet.

5. De standaardgrafieken

Hoe ontstaan de sinus-, de cosinus- en de tangensgrafiek met behulp van de eenheidscirkel.

6. De sinusgrafiek van de vorm y = a + b sin c(x - d)

Manipuleer met a, b, c en d en kijk wat er gebeurt.

Meetkunde

1. De veelzijdigheid van bollen

Dit is eigenlijk een leerboekje online met heel veel prachtige animaties.

2. De Rubik Kubus

Erg goed voor je ruimtelijk inzicht is het spelen met de Kubus van Rubik.

11. Het tekenen van doorsneden

Op deze site vind je Nederlandstalige uitleg over doorsneden en oefeningen met uitwerkingen.

Algebra

1. Waarmakers

Vind bij een aantal vergelijkingen de goede x (drie niveau's)