HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

5 Havo Wiskunde B 1

De JAARAGENDA staat op de website van de TAS

Lesuren

Dinsdag 7e, woensdag 5e en vrijdag 6e uur in lokaal 224

Cijfergeving

In de 5e klas worden bij Wiskunde geen proefwerken meer gegeven, daar deze cijfer niet zouden mogen meetellen voor het examen en in het verleden gebleken is dat de motivatie om deze proefwerken zorgvuldig voor te bereiden bij veel leerlingen ontbreekt. Daardoor is uiteraard de motivatie van de docent voor het maken en nakijken van proefwerken ook tot nul gedaald. Bovendien is door de verhoogde werkdruk bij de docenten t.g.v. Tweede Fase en invoering 45-minuten rooster het fysiek eigenlijk ook niet meer mogelijk om tijd te besteden aan nauwelijks zinvol werk.

Voor zeer gemotiveerde leerlingen, die zich wel graag aan proefwerken willen onderwerpen, bestaat altijd de mogelijkheid de docent om een vrijwillig proefwerk te vragen, dat uiteraard met enthousiasme nagekeken zal worden.

Om te controleren of je een hoofdstuk beheerst kun je natuurlijk ook oefenen met de Algemene Herhaling achter in het boek (waarvan de uitwerkingen te vinden zijn op de site van Getal en Ruimte en opgaven uit de examenbundel te oefenen.

Elke laatste les van de week krijg je gedurende een half uurtje de tijd om aan een examenopgave te werken over een actueel onderwerp of een onderwerp uit het verleden. Daarmee kun je ook een goede indruk krijgen van het examenniveau en je eigen niveau. Ik zal dit wel zelf nakijken, maar gedetailleerde uitwerkingen vind je in de examenbundel.

  

Bereken je examencijfer

Hieronder kun je een spreadsheet downloaden om je examencijfer te berekenen of simuleren.

Er kunnen geen rechten aan deze berekening ontleend worden.

Examencijfers 5 HB1 en 5HB2

Studiewijzers

Het is de bedoeling dat je in de genoemde week tijdens de lessen de in de studiewijzer vermelde opdrachten maakt. Het gedeelte dat je niet afkrijgt tijdens de lessen is huiswerk. Je kunt uiteraard het werk zelf over de week verdelen.

Zorg er altijd voor dat je niet achterloopt op dit schema; de ervaring heeft geleerd dat je dit vrijwel nooit meer met goed resultaat in kan halen.

Lees de bij de opgaven behorende paragraafteksten altijd goed door en zorg dat je de roodgekleurde woorden en de omkaderde stukken heel goed begrijpt en kent.

N.B. De achter de min genoemde opgaven kunnen zonder problemen worden overgeslagen en, zo nodig als extra oefening worden gebruikt. Als je onvoldoendes haalt bij proefwerken is het heel onverstandig ze over te slaan.

Ter motivatie: Elke week wordt je huiswerk gecontroleerd.  Uitsluitend goed gedocumenteerde redenen worden geaccepteerd om je werk niet af of bij je te hebben. Ook moet het huiswerk netjes zijn (d.w.z. met liniaal en passer en tekeningen met potlood) en, net als bij proefwerken, voorzien zijn van berekeningen en toelichtingen. Als blijkt dat je regelmatig de studiewijzer niet volgt, wordt in eerste instantie contact opgenomen met je mentor, zodat hij/zij je op je verantwoordelijkheden kan wijzen. In tweede instantie volgt een telefoontje of brief aan je ouders, zodat zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen om hun financiële bijdrage aan je studie een goede investering te laten zijn. Uiteraard is ons gezamenlijk doel je te laten slagen voor je diploma en je daarmee een goede start te geven voor de rest van je (beroeps)leven.

  Speciaal papier

Als je speciaalpapier nodig hebt kun je gebruik maken van het freeware programma GPAPER. Dit freeware programma maakt in een handomdraai de meest ingewikkelde papiersoorten, maar natuurlijk ook bijv. mm-papier en logaritmisch papier en muziekpapier.

Oefenmateriaal

Algemeen

1. Hacom

Op deze Nederlandstalige site kun je oefensommen vinden over allerlei onderwerpen en ook extra uitleg.

2. Bij Wiskunde Online kun je uitleg krijgen over veel onderwerpen uit de schoolwiskunde. Ook kun je online oefenen, als je je (gratis) geregistreerd hebt.

3. Er is nog een site met de naam Wiskunde Online, waar je allerlei lessen kunt volgen.

4. Wiswijzer

Van alles over Kansrekening en Statistiek, samenvattingen en voorbeelden.

Functies

1. Functies raden.

Met deze applet krijg je lineaire en kwadratische functies te zien, waarvan je het functievoorschrift moet raden.

2. Algebra expressies

In deze hele fraaie applet kun je werken met machientjesschema's. Je kunt ze net zo ingewikkeld maken als je zelf wilt en je kunt daarna een tabel of een grafiek of een formule laten maken.

3. Het functiespel

Ook deze applet is goed om je begrip voor functies te vergroten. Je kunt zien wat er gebeurt als je één van de getallen in een functievoorschrift verandert.

4. Helling

In deze applet kun je spelen met hellingen en differentiequotiënten.

7. Spelen met functies

Je kunt hier onderzoek doen naar standaardfuncties en die manipuleren.

Goniometrie

1. Skoop

In deze applet kun je spelen met de grafiek van de SINUS.

2. Goniometrische functies

Op deze site vind je 25 appletjes om je inzicht in de grafieken van sinus, cosinus en tangens te vergroten.

Meetkunde

1. De veelzijdigheid van bollen

Dit is eigenlijk een leerboekje online met heel veel prachtige animaties.

2. De Rubik Kubus

Erg goed voor je ruimtelijk inzicht is het spelen met de Kubus van Rubik.

11. Het tekenen van doorsneden

Op deze site vind je Nederlandstalige uitleg over doorsneden en oefeningen met uitwerkingen.