HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

5 Havo Wiskunde B 2

 

Lesuren

Maandag 3e, dinsdag 7e, woensdag 5e en vrijdag 6e in lokaal 224

Alle informatie over Wiskunde in 5 Havo vind je op de pagina van Wiskunde B1.

Hieronder komen alleen specifiek voor B2 belangrijke zaken (als die er zijn).