HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

5. BEVOLKINGSSTATISTIEK

Aangemaakt door G.A. Koeze, 14 januari 1999
       Bron: Internet (Jos Geerlings)

Zoek van een paar landen de bevolkingsgegevens op, en vergelijk die met die van Nederland.
Je zou daarbij kunnen letten op:
-het totale aantal inwoners
-de bevolkingsdichtheid
-het aantal jongeren en het aantal ouderen
-de mate van vergrijzing
-de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen
-immigratie en emigratie
-geboorte- en sterftecijfers
-de bevolkingsgroei

(N.B.: Zorg er voor dat de landen die je vergelijkt niet teveel op elkaar lijken, dus bijvoorbeeld niet Noorwegen, Zweden en Denemarken.)

Verwijzingen  

http://www.cbs.nl

http://www.census.gov

http://europa.eu.int/en/comm/eurostat  

http://www.odci.gov/cia/publications/factbook