HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

10. Brailleschrift

Aangemaakt door G.A Koeze, 10 oktober 1999
          Bron: Getal & Ruimte NG/NT 1

Voor blinden en slechtzienden bestaat sinds 1829 het brailleschrift. Bij het ontwerpen is de maker van dit blindenschrift, de Fransman Louis Braille (1809-1852) uitgegaan van een raster van twee bij drie puntjes waarvan er een of meer voelbaar verhoogd zijn.

-          Onderzoek hoe het brailleschrift precies in elkaar zit en van welk ontwerp Braille uitging bij het ontwerp.

-          Laat met berekeningen zien welk aantal tekens met dit schrift mogelijk is.

-          Onderzoek verder welke ontwikkeling het Brailleschrift in de loop der jaren heeft ondergaan. Maak hierbij onder andere melding van het Kortschrift in Graden en de brailles voor wiskunde en muziek.

-          Probeer in je verslag ook een interview op te nemen met een blinde of slechtziende die ervaringen heeft met het brailleschrift.

Verwijzingen

www.nyise.org/text/braille.htm

www.nyise.org/blind/

www.speech.cs.cmu.edu/~sburke/braille/

www.deafblind.com/braille.html

www.behinderung.org/dbalphan.htm