HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

12. Hogeregraadsvergelijkingen
Aangemaakt door G.A. Koeze,
25 januari1999
Bron: Getal & Ruimte NG/NT 1

Elke tweedegraadsvergelijking kan algebraïsch worden opgelost met de abc-formule, maar hoe je de derdegraadsvergelijking  x3 + 6x = 8 algebraïsch oplost heb je niet geleerd. Toch is er ook een formule voor oplossingen van vergelijkingen als deze. Deze formule werd in 1545 voor het eerst gepubliceerd door Geronimo Cardano.

 Onderzoek hoe de formule van Cardano luidt.

 Welke typen derdegraadsvergelijkingen kunnen ermee opgelost worden?

 Welke problemen kunnen er ontstaan bij het oplossen?

 Schrijf een logisch verhaal, waarbij je voldoende voorbeelden geeft ter toelichting.

 Ga eventueel ook in op de geschiedenis van het ontstaan van de formule; was Cardano wel de echte ontdekker?

 Bestaat er ook zo’n formule voor de oplossingen van een vierdegraadsvergelijking? En voor een vijfdegraadsvergelijking?

 URL’s:

  http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Cardan.html