HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

18.   Geschiedenis van de cijfers

Aangemaakt door G.A. Koeze, 30 januari1 1999
Bron: Rijksuniversiteit Utrecht

Het rekenen met de cijfers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 0 is voor ons de gewoonste zaak van de wereld. Aan de geschiedenis van dit onderwerp zit echter heel wat meer vast dan je zo op het eerste gezicht zou denken.

Het getallensysteem is voor het eerst in India bedacht, omstreeks de vijfde eeuw na Christus. In de achtste eeuw werd het in Irak bekend. Daarom worden 'onze' cijfers ook wel Arabische cijfers genoemd.

Ook het woord 'cijfer' is van Arabische oorsprong. Het symbool voor 0 werd in het Arabisch 'sifr' (leegte) genoemd. Later werden ook de andere symbolen met het woord 'cijfer' aangeduid.

Door de eeuwen heen zijn de vormen van de symbolen 1 tot en met 9 en 0 af en toe veranderd, bijvoorbeeld als ze van de ene cultuur naar de andere werden overgebracht. Pas na de invoering van de boekdrukkunst zijn de diverse vormen definitief vast komen te liggen. Niet overal ter wereld worden de vormen 0, 1, 2, enz. gebruikt: er bestaan verschillende schrijfwijzen voor hetzelfde getallensysteem.

 Vragen waar je aan kunt denken voor je scriptie of spreekbeurt:

Hoe is de geschiedenis van de cijfers verlopen?  

In India werden de getallen in een Brahmi-systeem geschreven. Wat hield dit systeem in?

Wat voor soorten getallensystemen hebben er bestaan? Is een getallensysteem cultuur- of landgebonden?

Welke verschillende schrijfwijzen bestaan er voor 'ons' getallensysteem?

In welk opzicht verschilt het getal 0 van de andere getallen? Wat is de betekenis van het getal 0 voor ons moderne getallensysteem?

Is de geschiedenis van de cijfers nu ten einde, of gaat de ontwikkeling nog door?

  http://www.crystalinks.com/indiamathematics.html
http://www.neo-tech.com/zero/part6.html