HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

30.     Coderingen

  Aangemaakt door  G.A. Koeze, 27 november 1999
Bron:  G.A. Koeze

Er bestaan in het dagelijks leven vele coderingen met een ingebouwde foutencontrole.

Het getal op creditcards is als volgt samengesteld:

x1x2x3x4  x5x6x7x8  x9x10x11x12  x13x14x15x16

Het laatste cijfer x16 is een controle cijfer.

Dat laatste cijfer wordt als volgt bepaald: de uitkomst van de formule

2 (x1 + x3 + x5 + x7 + x9 + x11 + x13 + x15) + n0 + (x2 + x4 + x6 + x8 + x10 + x12 + x14) + x16   moet een tienvoud zijn.

In deze formule is n0 het aantal cijfers op een oneven plaats dat groter is dan 4.

Een ander voorbeeld is het ISBN-nummer: x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10

Het laatste cijfer x10 is weer een controlecijfer.

Dat wordt als volgt bepaald: de uitkomst van de formule

   x1 + 2x2 + 3x3  + 4x4 + 5x5 + 6x6 + 7x7 + 8x8 + 9x9 + 10x10 moet een elfvoud zijn.

Als x10 op grond van deze formule een 10 zou moeten zijn, dan gebruikt men het teken X.

Opdrachten

-          Geef een aantal voorbeelden van bovenstaande coderingen en toon d.m.v. berekeningen aan dat het controlecijfer juist is.

-          Verzin zoveel mogelijk andere coderingen uit het dagelijks leven (denk daarbij aan coderingen op autobanden, nummers op bankbiljetten, streepjescode, postcode, ZIPcode, showview, netnummers, enz.)

-          Leg uit waarom deze coderingen nodig zijn en waar controlecijfers voor dienen.

-          Zorg uiteraard voor een duidelijke uitleg en voor passende illustraties.

 

URL’s:

http://utopia.knoware.nl/users/eprebel/Numbers/ISBN.html

http://www.xs4all.nl/~logger/showview.htm