HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

21.    Computerkunst

Aangemaakt door  G.A. Koeze, 1 februari 1999

Bron:  Rijksuniversiteit Utrecht

 

De computerkunst sluit aan op een traditie in de Westerse beeldende kunst om een kunstwerk volgens bepaalde wetmatigheden op te zetten. Theo van Doesburg (1931) was één van de eersten die deze systematische kunst gebruikte. Hij behoorde tot de kunstenaarsgroep De Stijl.

Bij computerkunst maak je via een computerprogramma met kleur, vorm en compositie je eigen beeldend kunstwerk. De basis van computerkunst is een grafische techniek waarbij specifieke rekenmethoden als kansberekening, integreren en toevalsfactoren een grote rol spelen.

Computerkunst wordt onder andere gebruikt bij het maken van grafische kunst en film. Jurassic Park bijvoorbeeld bestaat hoofdzakelijk uit computerkunst. De grafisch ontwerper R. Oxenaar heeft met zijn zomerpostzegels van 1970 een ware traditie neergezet. Tegenwoordig worden veel postzegels per computer ontworpen.

Een aantal verstokte kunstenaars rekent de computerkunst nog lang niet tot de 'echte' kunst. Voor hen hangt deze kunst voorlopig nog in de kitsch-sfeer.

 

Vragen waar je aan kunt denken voor je werkstuk:

Hoe wordt de computer bij computerkunst gebruikt?

Hoe is computerkunst ontstaan?

Wat voor soort kunstenaars werken ermee?

Op welke manieren maken zij gebruik van de computer?

Hoe wordt computerkunst in een film gebruikt, zoals bij Jurassic Park?

Bestaan er bekende kunstwerken die gemaakt zijn door de computer, zo ja welke?

Is computerkunst volgens jou kunst of kitsch, waarom vind je dit?

 URL:

http://web.inter.nl.net/hcc/Hans.Kuiper/nlindex.htm

  Sphere