HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

19. Differentiaalrekening

Aangemaakt door G.A. Koeze,
1 februari 1999

Bron:Getal & Ruimte Vwo 2

In de achttiende eeuw werd er veel getwist over de vraag wie nu eigenlijk de grondlegger van de differentiaalrekening was, Newton of Leibniz. Ook Nederlanders zijn bij het ontstaan van de differentiaalrekening betrokken geweest. Bekend zijn Johannes Hudde en Christiaan Huygens.

 -          Schrijf een verhaal over het ontstaan van de differentiaalrekening, waarin niet in de eerste plaats het wiskundige aspect wordt uitgediept, maar waarin de levensloop van de betrokkenen centraal staat.

 -          Verlevendig het verhaal met de nodige anekdotes en ga bijvoorbeeld in op de oorlogsdreiging die tussen Duitsland en Engeland ontstond als gevolg van de rivaliteit tussen de aanhangers van Newton en Leibniz.

 URL’s:

http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/mathhist/newton.html

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/index.html