HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

46.      Eenheden

Aangemaakt door  G.A. Koeze, 2000
Bron:  SLO Enschede

In Angelsaksische landen worden vaak heel andere maten gebruikt dan wij gewend zijn. Zo kent men in die landen ‘miles’, ‘stones’ en ‘gallons’.

In de Verenigde Staten werkt men bijvoorbeeld met graden Fahrenheit in plaats van Celsius.

Bij deze praktische opdracht hoef je je niet te beperken tot eenheden die gebruikelijk zijn in bepaalde buitenlanden. Je kunt ook eenheden gebruiken uit de natuurwetenschappen of uit de medische wereld.

 Zoek van enkele van de hierboven genoemde of andere eenheden het volgende uit:

·          De herkomst en de geschiedenis van deze eenheden. Onderzoek of soortgelijke eenheden ook in Nederland zijn gebruikt.

·          Onderzoek ook de onderverdeling.

·          Bepaal de precieze formules om de ene eenheid in de andere om te zetten.

·          Zoek enkele praktische voorbeelden (bijvoorbeeld tabellen) van het gebruik van deze eenheden, en verwerk die in je verslag.

 

URL’s:

Dave's Math Tables: Weights and Measures:                  http://www.sisweb.com/math/general/measures.htm

A Dictionary of Units of Measurement:
http://www.unc.edu/~rowlett/units/

Een conversieprogramma om te downloaden: http://www.steamesteem.com/index.html?units

Online calculators:                                    http://www.chemie.de/tools/units.php3?language=e

Een tekst over eenheden: http://www2.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/kenny/papers/units.html