HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

4. ESCHER  

Aangemaakt door G.A. Koeze, 14 januari 1999
       Bron: Internet (Jos Geerlings)

        Het jaar 1998 was een bijzonder jaar voor Escher-fans. Waarom?

         Geef een korte biografie van Escher.

         In het werk van Escher komen vaak 'onmogelijke figuren' voor. Zoek daar een aantal voorbeelden van en leg uit wat er 'onmogelijk' is in die figuren.

         Escher heeft zich ook bezig gehouden met 'vlakvullingen'. Leg uit wat daarmee bedoeld wordt.

         Ontwerp zelf een 'Escher-achtige' vlakvulling.

 Verwijzingen

http://www.wins.uva.nl/misc/pythagoras/escher.html

http://www.msn.fullfeed.com/~jpdesign/MPR.html

http://www.mathacademy.com/platonic_realms/minitext/escher.html