HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

P E R S O O N L I J K   E S S A Y

(grootte: 1 – 2 pagina’s)

Kinderen zijn eigenlijk geboren wiskundigen. Ze vinden tellen heel leuk en laten graag zien hoe goed ze daarin zijn. Ze zijn ook gek op het bouwen van blokkentorens, en andere ruimtelijke uitdagingen. Abstracte begrippen als oneindigheid kunnen serieuze en betekenisvolle discussies veroorzaken met achtjarigen. En toch, tegen de tijd dat kinderen echt groter worden, wordt hun houding ten opzichte van wiskunde vervangen door onverschilligheid of zelfs afkeer van het vak. Onwetendheid en een hekel aan wiskunde lijken wel statusverhogend te werken in het sociale leven. Niemand zal het wagen om bijvoorbeeld tijdens een tafelgesprek te bekennen dat hij analfabeet is, want daar schaam je je eigenlijk voor. Begin echter over een simpel wiskundig idee en je tafelgenoten zullen heel vlot toegeven dat ze niets van wiskunde weten, waarbij ze verwachten bijval te krijgen van de overige gasten en meestal krijgen ze dat ook.  

Vertel eens eerlijk hoe jij over Wiskunde denkt.

Als dat negatief is, kun je dan ook aangeven op welk moment in je leven die afkeer van Wiskunde ontstaan is en waarom? Wat had er in je opvoeding eventueel anders moeten zijn geweest, zodat je enthousiasme voor Wiskunde nu groter zou zijn, dan wel dat je minder negatief over dit vak zou denken? Zou er nu nog iets gedaan kunnen worden om je houding ten opzichte van Wiskunde te verbeteren en wat zou dat dan moeten zijn? Heb je Wiskunde nodig voor je toekomst?
Als je positief over Wiskunde denkt, kun je dan aangeven wat je zo interessant of leuk aan Wiskunde vindt en of je daar in de toekomst iets mee wilt gaan doen.

Wat is jouw passie?   

Op welk gebied ben jij deskundig of probeer je deskundig te worden? Wat is jouw grootste interesse? (vrb.: postzegels met het thema ruimtevaart, een terrarium, thrillers lezen, muziek spelen in een bandje, ...)

BEOORDELING: Het standaardcijfer voor dit werkje is een 7. Voor erg origineel werk wordt het cijfer hoger en voor afgeraffeld werk lager en indien erg onder de maat zelfs onvoldoende. Je mening over het vak Wiskunde (positief of negatief) heeft geen invloed op het cijfer!

GK, 25 juli 2005