HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

2. FIBONACCI en de GULDEN SNEDE

Aangemaakt door G.A. Koeze, 14 januari 1999
       Bron:  Internet (Jos Geerlings)

        Geef een korte biografie van Fibonacci.  

        Schrijf de eerste 50 Fibonacci-getallen op.  

        Zoek uit wat er bedoeld wordt met de Gulden Snede, en wat het verband is tussen de Fibonacci-getallen en de Gulden Snede. 

        Zoek een aantal toepassingen van de Gulden Snede en/of de Fibonacci-getallen.
Je zou daarbij kunnen denken aan terreinen als de beeldende kunst, de biologie en de architectuur.

 URL's:

http://www.ee.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fibnat.html 
http://forum.swarthmore.edu/dr.math/faq/faq.golden.ratio.html 

http://www.mathacademy.com/platonic_realms/encyclop/articles/fibonac.html