HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

45. Files 

Aangemaakt door G.A. Koeze, 18 maart 2000
Bron: Wiskunde & Internet (APS)

Een bekend probleem is het fileprobleem. ís Ochtends en ís avonds lijkt het alsof half Nederland in de file staat en het wordt alleen maar erger. In deze opdracht ga je proberen zicht te krijgen op de filesituatie. De bedoeling is dat je aan de hand van informatie op enkele website een werkstuk maakt over hoe de files verminderd kunnen worden en dit onderbouwt met de gegevens die je vindt.

1.         Ga naar www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Files/inhoud.html   en kies voor de grafieken (links onderaan). Bekijk een aantal grafieken en beantwoord de volgende vragen:

            a.         Op welk moment van het jaar staan er de meeste files (tijd, dag, maand)?

            b.         Bedenk een maat voor hoeveel een uur inde file staan gemiddeld kost.

2.         Op de ANWB-site  verkeer.anwb.org  kun je actuele file-informatie opvragen. Van de grote steden zijn kaartjes beschikbaar waarop te zien is hoe hard de autoís op de snelwegen rijden.

            a.         Kijk of er rondom Amsterdam, Rotterdam, ís-Gravenhage of Utrecht nu files staan.

    b.         Maak een grove schatting hoeveel autoís er momenteel rondom deze steden in de

                files staan.

3.         Om iets aan de files te doen, zijn er al heel veel mogelijke alternatieven gepresenteerd. Denk maar aan carpoolen, meer mensen met het openbaar vervoer laten rijden, inhaalverbod voor vrachtwagens, maximumsnelheid verlagen, meer wegen aanleggen, rekeningrijden. In deze opdracht beperken we ons tot carpoolen. Dat kost weinig geld en kan veel opleveren. Gebruik de gegevens van de NRC-website en van de ANWB website om aan te tonen hoe carpoolen tot vermindering van files kan leiden. Schrijf een notitie en gebruik daarin de grafieken en de actuele informatie. Werk dit uit voor de stad die je hebt gekozen in opdracht 2.

4.         Er is een simulatie van het snelwegennet rond Amsterdam gemaakt. Je kunt daarmee proberen door een aantal ingrepen te doen, de filesituatie rond Amsterdam op te lossen. Voor deze opdracht moet je ongeveer een week uittrekken, zodat je een goed beeld kunt krijgen van de filesituatie rond Amsterdam. Het spel wordt verder uitgelegd op de website van Kennislink .