HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

De Geschiedenis van de Wiskunde

Een van de onderdelen van deze site is de Geschiedenis van de Wiskunde. Dit is een onderdeel dat voortdurend in ontwikkeling zal zijn. 

Als praktische opdracht kun je hier een bijdrage aan leveren. 

Je kiest een of meer van de daar voorgestelde onderwerpen uit, of je bepaalt zelf een onderwerp uit de geschiedenis van de Wiskunde (maar dan wel in overleg!) en maakt daar een HTML-pagina van. Deze pagina bevat een uitvoerige behandeling van het betreffende onderwerp en is ook voorzien van passende illustraties en relevante links, waar een belangstellende lezer zijn nieuwsgierigheid verder kan bevredigen.

De hoeveelheid werk aan deze HTML-pagina of pagina's moet ongeveer gelijk staan aan 12 studielasturen

Het is natuurlijk duidelijk dat je kennis moet hebben van en ervaring moet hebben in het maken van HTML-pagina's. Als je dat nog moet leren, kost dat extra tijd die niet in de genoemde 12 uur zit.

De informatie die je nodig hebt voor het samenstellen van de webpagina's kun je van het Internet halen (zie bijv. ook de links op de wiskundepagina van de TAS), uit boeken en tijdschriften, uit televisieprogramma's, etc. 

Zorg dat je bij het samenstellen van je pagina's regelmatig contact blijft houden met je wiskundedocent door bijv. af en toe een halfprodukt te tonen.

N.B. Deze opdracht kan ook als profielwerkstuk worden gekozen, maar dan staan er 40 studielasturen voor en dien je dus een veel groter product of meer producten af te leveren.

URL's:

http://chronomath.irem.univ-mrs.fr/