HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

13. De Gulden Snede

Aangemaakt door G.A. Koeze, 26 januari 2000
Bron: Getal & Ruimte NG/NT 1

In de klassieke bouwkunst speelt de gulden snede een belangrijke rol. Op het plaatje hieronder zie je het Parthenon op de Acropolis in Athene, waarbij de ontwerper de verhouding van de Gulden Snede vaak heeft gebruikt. 

Onderzoek wat met de Gulden Snede wordt bedoeld en welke rol deze speelt in de kunst. 

Welke wiskundige vergelijking hoort bij de Gulden Snede?

 Laat zien hoe je aan deze vergelijking komt en welke oplossing van belang is.

 Doe ook het volgende onderzoek: laat een groot aantal personen (minstens 50) op blanco papier een rechthoek tekenen, waarbij ze volledig vrij zijn in de afmetingen. Berken bij elke rechthoek de verhouding van de grootste en de kleinste zijde en bereken van al deze verhoudingen het gemiddelde. Komt dit gemiddelde in de buurt van de verhouding van de Gulden Snede? Probeer hiervoor een verklaring te vinden.

The human hand, face and body all exhibit the Divine ProportionThe Divine Proportion is in spirals of a shell

 URL’s:

  http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/phi.html  
http://www.science-frontiers.com/sf107/sf107p14.htm 
http://evolutionoftruth.com/adm/overview.htm 
http://www.interpres.cz/metrolog/key/pyramids/third.htm
http://home.att.net/~vmueller/prop/theo.html