HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

16.   De kans op een hartaanval

Aangemaakt door  G.A. Koeze, 30 januari 1999
Bron:  Willem van Ravesteijn (Internet)

In deze opdracht ga je een folder bekijken zoals je die kunt tegenkomen in de wachtkamer van je huisarts. Met behulp van de folder kunnen mensen 'uitrekenen' wat hun kans is op een hartaanval binnen nu en 10 jaar.

De tekst van de folder vind je in de bijlage.

Opdracht

Schrijf een werkstuk waarin op z'n minst de volgende zaken aan de orde zullen moeten komen:

        Welke variabelen spelen een rol bij de kans op een hartaanval?

        Welke variabelen vergroten en welke variabelen verkleinen de kans?

        Onderzoek de verschillen tussen mannen en vrouwen.
Is bijvoorbeeld roken (zie vraag 4 uit de test) voor vrouwen slechter dan voor mannen?
En het "matig" gebruiken van alcohol?

        Onderzoek wat het maximale puntenaantal is en bepaal wat dan de kans is op een hartaanval binnen nu en tien jaar.

        Onderzoek met behulp van grafieken welk soort verband er bestaat tussen het totale puntenaantal en de kans op een hartaanval.

        Zoek andere factoren die van invloed zijn op het krijgen van een hartaanval, maar die je niet terug kunt vinden in deze test.

        Probeer aan gegevens te komen over hoe vaak hartaanvallen in Nederland voorkomen. Let daarbij vooral op de verschillen in leeftijd en geslacht. Komen hartaanvallen tegenwoordig vaker voor?