HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

23. Internet

Aangemaakt door G.A. Koeze, 1 februari 1999
Bron: Rijksuniversiteit Utrecht

Briefje aan Clinton sturen?

 

Binnen enkele seconden de wereld rond, persberichten van het Witte Huis lezen, even een briefje sturen naar een verre vriend, het kan allemaal met Internet. Alles wat je daarvoor nodig hebt, is een computer en een aansluiting op het netwerk. Internet is een grote verzameling computers die met elkaar in verbinding staan. Gezamenlijk bevatten de Internetcomputers een grote hoeveelheid informatie, die voor iedereen toegankelijk is. Oorspronkelijk was Internet opgezet om universiteiten en onderzoeksinstellingen met elkaar gegevens te laten uitwisselen. Tegenwoordig kan bijna iedereen die een computer heeft, voor niet al te veel geld op dit netwerk worden aangesloten. Internet heeft op dit moment ongeveer 40 miljoen gebruikers.

Een toepassing van internet is E-mail (Electronic-Mail). Met E-mail kun je over de hele wereld met mensen communiceren. E-mail werkt snel, je kunt op dezelfde dag nog antwoord krijgen op je brief. Veel organisaties maken gebruik van E-mail: voortaan geen gehannes meer met stapels post, brieven en prikborden. Electronic-Mail is dan ook 'het' communicatiemiddel van deze tijd!

 Vragen waar je aan kunt denken voor je werkstuk:

Hoe is Internet ontstaan? Wie hebben daaraan meegewerkt?

Wat zijn de mogelijkheden van Internet?

Wat zijn de voordelen van Internet? Zijn er ook nadelen, zo ja welke?

Wie maken er gebruik van Internet? Kan iemand ook misbruik maken van de mogelijkheden van Internet? Zo ja, op welke manier dan? Is dit al eens voorgekomen, en hoe dan?

Hoe, denk jij, ziet de toekomst van Internet er uit? Zullen er communicatiemiddelen door Internet gaan verdwijnen, denk je? En zo ja, welke?


http://www.euronet.nl/~icu09125/index.htm  
 http://www.netlingo.com/