HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

7. Het IntelligentiequotiŽnt       

Aangemaakt door G.A. Koeze, 16 januari 1999
           Bron
: Getal & Ruimte CM/EM 2

Het begrip intelligentiequotiŽnt (IQ) werd ingevoerd door de Duitse filosoof en psycholoog William Stern.

In deze formule is IL de intelligentieleeftijd en KL de kalenderleeftijd.

Heeft een 8-jarige de intelligentieleeftijd van een 10-jarige, dan is het IQ gelijk aan 10/8 x 100 = 125.

De IL neemt bij kinderen toe met het stijgen van de leeftijd. Deze groei is bij verreweg de meeste mensen omstreeks het vijftiende of zestiende levensjaar voltooid.

De Il wordt door middel van intelligentietests onderzocht. Vooral de Franse psychologen Binet en Simon hebben rond 1900 veel van deze tests ontworpen. Zij maakten tests voor drie- tot vijftienjarigen. Later zijn er ook tests ontwikkeld voor volwassenen. Tot ongeveer 1940 dacht men dat het IQ voor iedere persoon een constante grootheid was. De laatste vijfentwintig jaar is men tot de ontdekking gekomen dat de testuitkomsten van meer factoren afhankelijk zijn dan alleen van de intelligentie. De prognostische waarde van het IQ voor een school of beroepsloopbaan is echter nog altijd van grote betekenis.

*          Schrijf een korte biografie van Wilhelm Stern en neem daar ook iets in op over zijn ideeŽn over het begrip intelligentie (is er een definitie  van het begrip intelligentie?).

*          Zoek eens uit waarom psycholoog Eysenck in opspraak is gekomen.

*          Wat wordt er verstaan onder EQ (emotionele intelligentie)en wat heb je daaraan?

*          Zoek een test waarmee het IQ kan worden bepaald en voer die uit bij klasgenoten. Probeer op deze manier het IQ van je klasgenoten te bepalen. Maak hiervan een frequentieverdeling en bereken enkele centrum- en spreidingsmaten. Zorg voor een geschikte grafische verwerking.

Einstein

URL's:

http://www.iqtest.com/welcometest.html 

http://www.2h.com/ 

http://users.castel.nl/~oschw/emotii.htm