HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

24.    Kunstmatige intelligentie

Aangemaakt door G.A. Koeze, 1 februari 1999
Bron:  Rijksuniversiteit Utrecht

De Britse wiskundige Alan Mathison Turing (1954) heeft zich tijdens zijn leven vooral bezig gehouden met de vraag 'Can machines think?' (Kunnen machines denken?). Hij heeft geprobeerd een relatie te leggen tussen het menselijk denken en de kunstmatige intelligentie van een computer.

Met de Turingtest kun je, volgens Turing, bepalen of een kunstmatig systeem, zoals een computer, intelligent is. De test werkt heel simpel. Er doen drie spelers aan mee: een mens (A), een computer (B) en een vragensteller (C). Alle drie bevinden zich in een andere kamer. De vragensteller weet niet in welke kamer de computer staat. C stelt vragen aan A en B, deze geven antwoord per getypte brief. De vragensteller moet aan de hand van de antwoorden proberen te achterhalen wie van de twee de computer is. Als C de mens niet van de computer kan onderscheiden, zegt de Turingtest dat de computer intelligent is.

Alan Turing heeft ook de Turingmachine ontwikkeld. Deze machine heeft een belangrijke rol gespeeld voor de theoretische informatica, de wiskundige logica en de wiskundige taalkunde.

 

Vragen waar je aan kunt denken voor je werkstuk:

Wie was Alan Turing? Leg de Turing-test nader uit. Geef de beperkingen van de Turingtest weer.

Hoe reageren wiskundigen en informatici van nu op de Turingtest? Wat vind jij van de Turingtest?

Waarom is de Turingmachine belangrijk geweest voor de theoretische informatica, de wiskundige logica en de wiskundige taalkunde?

Waar wordt Kunstmatige Intelligentie voor gebruikt?

Wat zijn de toekomstverwachtingen?

Alice is een een computerprogramma waar je mee kunt discussiėren. Probeer dat eens uit. Gaat dat goed of kun je haar om de tuin leiden?

 

URL:

http://www.turing.org.uk/turing/

http://www.abelard.org/turpap/turpap.htm

http://www.howstuffworks.com/chess.htm (schaakcomputers)

http://www.cs.chalmers.se/~koen/Papers/origin.html

http://cogsci.ucsd.edu/~asaygin/tt/ttest.html

http://members.lycos.nl/fietsbellen/info/kunstmatigeintelligentiebijrobots.html

http://kunstmatigeintelligentie.startpagina.nl/ (links)

http://www.leren.nl/rubriek/computers_en_internet/ki/ (links)

http://www.dse.nl/~hkl/ai.htm

http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html

http://www.alicebot.org/  (Alice)

http://library.thinkquest.org/2705/ (leuke Thinkquestsite)

http://dir.yahoo.com/Science/Computer_Science/Artificial_Intelligence/ (links)

http://www.gameai.com/ (AI in spellen)