HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

35.      Napoleon in Rusland

Aangemaakt door  G.A. Koeze, 1999
Bron:  G.A. Koeze

Het bovenstaande diagram van Minard (waarvan op Internet verschillende versies te vinden zijn; zie de adressen hieronder) is een grafisch heel interessant diagram. Het combineert 6 variabelen, te weten de grootte van het leger, de plaats van het leger (lengte en breedte), de richting van de legerbeweging, de tijd en de temperatuur.

Maak een werkstuk over de veldtocht naar Rusland. Behandel hierin in het kort de geschiedenis van Napoleon en vooral die van de veldtocht naar Rusland. Besteedt veel aandacht aan alle informatie die  in dit diagram verwerkt is.  Leg daarbij vooral de nadruk op het wiskundige aspect, d.w.z. op welke wijze is de grafiek opgebouwd, hoe zijn de maten van de verschillende variabelen aangegeven, kortom vertel alles wat je over de grafische verwerking van de informatie rond deze veldtocht kunt vinden in de figuur.

Internet

Een klikbare Minardkaart geeft veel informatie:

http://www.ddg.com/LIS/InfoDesignF97/camilla/forside.htm

Algemene informatie over Napoleon:  

http://www.napoleonbonaparte.nl/