HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

15. Onmogelijke figuren

Aangemaakt door G.A. Koeze,
30 januari 1999

BronGetal & Ruimte NG/NT 1

Onmogelijke figuren zijn wonderlijke dingen. Ze zijn keurig op papier af te beelden, maar in de ruimte bestaan ze niet.

-          Verzamel en teken onmogelijke figuren.

-          Wat maakt deze figuren tot onmogelijke figuren?

-          Kun je ze indelen naar verschillende kenmerken?

Suggesties:   

Verwerk je bevindingen op een poster.

Maak een driedimensionaal model dat vanuit een bepaalde richting bekeken een onmogelijk figuur oplevert.

 URL’s:

http://www.wins.uva.nl/misc/pythagoras/escher.html

http://www.msn.fullfeed.com/~jpdesign/MPR.html