HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

27.      Papyrus Rhind

Aangemaakt door  G.A. Koeze, 2 februari 1999
Bron:   Rijksuniversiteit Utrecht

Wiskunde in het oude Egypte

Een paar duizend jaar voor Christus werd in Egypte al de wiskunde beoefend. Maar waarom juist daar? De Griekse schrijver Herodotus kwam met een logische verklaring. De Nijl wiste elk voorjaar door overstromingen de grenzen van de akkers uit. De Egyptische boeren moesten dus elk jaar de grenzen opnieuw vastleggen. Daarvoor hadden zij landmeters nodig. Zo werd de kunst van meetkunde en van rekenen geboren.

De Europese wereld heeft pas veel later kennis gemaakt met de Egyptische rekenmethode. De Engelsman A.H. Rhind kocht in Luxor een wiskundige tekst. Deze tekst is naar hem vernoemd "papyrus Rhind", maar is geschreven door Ahmes rond 1700 voor Christus. De wiskundige tekst openbaart ons de kunst van het rekenen met breuken. Europese ambtenaren uit die tijd gebruikten de wiskunde om de lonen van hun arbeiders te berekenen en om te weten hoeveel graan zij nodig hadden voor de bereiding van brood of bier. De "papyrus Rhind" was ook geschikt voor het berekenen van oppervlakten en inhouden van bijvoorbeeld een piramide.

De "papyrus Rhind" ligt in het British Museum. Naast dit document zijn er nog drie kleinere wiskundeteksten gevonden:"papyrus Moskou", "Kahun" en de "lederol".

Vragen waar je aan kunt denken voor je werkstuk:

Hoe rekenden de Egyptenaren? Hoe rekenden zij met breuken? Tot hoever konden de Egyptenaren met hun getallen tellen?

Wat staat er in de "papyrus Rhind"? Welke invloed heeft dit geschrift op de wiskunde gehad?

Hoe kun je de inhoud en oppervlakte van een piramide berekenen volgens de "papyrus Rhind"? Wat houden de andere geschriften in?

Vinden we in ons huidige rekensysteem nog elementen van het oude Egyptische rekenstelsel terug? Zo ja, welke?

 

URL’s:

http://www.meritneith.de/maths-papyri.htm

http://www.seshat.ch/home/homepage.htm

http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/HistTopics/Egyptian_papyri.html

http://www.math.washington.edu/~greenber/Rhind.html

http://www.math.buffalo.edu/mad/Ancient-Africa/mad_ancient_egyptpapyrus.html