HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

37.      Het getal p              

 Aangemaakt door  G.A. Koeze, 1999
Bron:  G.A. Koeze

Het getal p heeft al vele jaren, decennia, eeuwen en millennia mensen geboeid.

Ze raakten gefascineerd door de geheimzinnigheid van de steeds maar doorgaande, zich nooit herhalende, cijferreeks. Ze zochten naar formules en methodes om dit getal zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Eerst ging dat met de hand (zelfs in de Bijbel wordt het getal p al gebruikt), later met rekenmachines en nog later beten computers hun tanden er op stuk. Er waren wiskundigen die er hun levenswerk van maakten om zoveel mogelijk decimalen van het steeds weer boeiende getal te vinden.  Soms ging dat niet goed en ontdekte men na de dood van zon vasthoudende cijferaar foutjes in zijn berekeningen.

Wat vind jij van het getal p ? Als het jou ook boeit en als je er zoveel mogelijk over te weten wilt komen, dan is dit werkstuk perfect geschikt voor jou.

Dit is een zeer open opdracht. Je mag zelf bepalen aan welke aspecten van het getal p je je aandacht wilt besteden. Je kunt een onderzoek doen naar de geschiedenis van het getal, je kunt de zoektocht naar de beste benadering volgen, je kunt fascinerende formules zoeken, ook in de toepassingen van het getal zitten mogelijkheden.

Op de onderstaande internetsite staat een grote verzameling links, waarin alle facetten van het getal p aan de orde komen. Je kunt hieruit een keuze maken en daar een mooi werkstuk van fabriceren.

Je kunt natuurlijk ook informatie halen uit boeken e.d., maar het zou me niet verbazen als het Internet voor dit werkstuk bij uitstek geschikt is.

 

URL:   

http://pi314.at/

http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fibpi.html

http://mathworld.wolfram.com/Pi.html

http://www.angio.net/pi/piquery

http://www.go2net.com/useless/useless/pi/pi-pages.html