HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

Een opdracht naar keuze

(grootte: ongeveer 12 uur)

 

Deze laatste opdracht wordt je meesterstuk.

Je mag zelf een voor jou leuk onderwerp kiezen. Om een idee te krijgen van wat er allemaal te doen is in Wiskundeland kun je de volgende sites bekijken:

1.     http://www.digischool.nl/wi/wiws.htm

Onderin het scherm druk je op de knop Maak selectie. Je kiest vervolgens als soort Opdracht en als doelgroep 2e fase hv.

Als je vervolgens op Laat zien drukt, krijg je een overzicht met 298 opdrachten voor een werkstuk te zien (althans op het moment van dit schrijven, want het kunnen er al meer zijn). Wellicht staat daar al iets leuks voor je. Als je op het icoontje helemaal rechts drukt, komt de opdracht tevoorschijn.

Er zitten ook Vwo-opdrachten bij, maar die worden uiteraard op havo-niveau beoordeeld (bonuspuntjes?)

 

2.  http://wiskunde.koezeweb.info/propdr.htm

Deze site bevat ongeveer 50 opdrachten die ik ooit verzameld (of zelf gemaakt) heb. Door het grote aanbod op Internet is deze pagina niet goed meer bijgehouden. Toch mag je hier eventueel ook nog een keuze uit doen.

3. http://detas.koezeweb.info/wiskunde.htm

De wiskundepagina en de subpaginaís daarvan op de TASwebsite bevatten geen opdrachten, maar je kunt wellicht wel een idee krijgen voor een opdracht. Lees deze paginaís maar eens door en laat je inspireren.

4. www.hhofstede.nl/praktische%20opdrachten/
praktischeopdrachten.htm

Op de site van Herman Hofstede staan veel ideeŽn voor praktische opdrachten.

5. http://wiskunde.koezeweb.info/webquests.htm

Dit zijn webquests, opdrachten die je met behulp van je computer en Internet kunt maken.

Beoordeling: Het standaardcijfer voor dit werkje is een 7. Voor erg origineel werk wordt het cijfer hoger en voor afgeraffeld werk lager en indien erg onder de maat zelfs onvoldoende. O ja, denk je nog aan de definitie van plagiaat, zoals die in het inleidend schrijven stond? Bij deze opdracht zal daar sterk op gelet worden.

Tijdpad: Uiterlijk 7 april moet je je onderwerp doorgeven en met wie je samenwerkt; uiterlijk 28 april is er een voortgangscontrole, waarin je laat zien waar je mee bezig bent en hoe je je werkstuk gaat presenteren; uiterlijk 12 mei is je werkstuk gereed en ingeleverd. Het overschrijden van de uiterste data levert strafpunten op.

N.B. Het gewogen gemiddelde (1:2:2) van de drie cijfers die je voor de praktische opdrachten hebt behaald telt als eindcijfer PO mee voor 30 % van het schoolexamencijfer.

Inleveren kan per e-mail op: werkstukken@koezeweb.info

Vragen stellen kan op wiskunde@koezeweb.info

 

25 juli 2005