HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

Praktische Opdracht Wiskunde

De praktische opdracht bestaat dit jaar uit 3 onderdelen die achtereenvolgens moeten worden gemaakt:

1.    Een persoonlijk essay

2.    Een actuele opdracht

3. A1 en A2: Een Statistisch Onderzoek

    B1 en B2: Een eindopdracht naar keuze

Het is bij opdracht 2 en 3 mogelijk om met iemand anders samen te werken. Zorg dan wel dat je iemand uitkiest, waar je goed mee kunt opschieten, waar je het hele jaar mee kunt samenwerken en waar je op kunt vertrouwen. Als een van de twee weinig of niets doet, dan zal de goede onder de kwade lijden, want dit zal een negatieve invloed op het cijfer hebben. Alleen opdracht 1 is zo persoonlijk dat je dit echt alleen moet inleveren, maar uiteraard kun je wel samen brainstormen over deze zaak.

 

Tijdschema

 

Per trimester (dus ook per rapport) maak je één praktische opdracht. Het resultaat telt mee als proefwerk (opdracht 1) of als dubbel proefwerk (opdracht 2 en 3). Hieronder staan de uiterste inleverdata. De data zijn echte deadlines want te laat inleveren kost 1 punt per werkdag van je cijfer. Eerder inleveren mag altijd.

Bij elke opdracht krijg je een tekst op papier. Deze teksten staan ook op Internet en wel op het adres wiskunde.koezeweb.info en dan in het menu klikken op Pr.opdr. 4H.

De deadlines zijn als volgt: 

Opdracht 1                 vrijdag 4 november

Opdracht 2                 vrijdag 3 februari

Opdracht 3                 vrijdag 12 mei

 

Wijze van inleveren                                        

 

Je kunt je werkstukken elektronisch inleveren op het adres werkstukken@koezeweb.info. Na inleveren krijg je automatisch een ontvangstbevestiging, zodat je ten eerste zeker weet dat het goed is aangekomen en ten tweede een bewijsstuk hebt dat je het op tijd hebt ingeleverd. Het is een eis dat je je werkstuk als een geheel (dus in één bestand) inlevert. Losse bestanden leveren een minpunt voor de verzorging op. Een bijgeleverd virus staat garant voor het cijfer 1 (ook al wist je nergens van), dus laat ook je virusscanner nog even naar het werkstuk kijken.

Het is ook mogelijk, maar liever niet, om je werkstuk uitgeprint op papier in te leveren.

Mocht je andere plannen hebben en je werkstuk in de vorm van een spreekbeurt, een Powerpointpresentatie, een website, een CD-ROM, een video, enz. willen opleveren, dan kan dat natuurlijk ook, maar wel in overleg.

Het is wettelijk verplicht om werkstukken tot een half jaar na je examen te bewaren.

 

Logboek

 

Bijgaand krijg je een stencil waarop je een logboek moet bijhouden. Je mag uiteraard ook zelf een logboek maken, dan wel het logboek downloaden van de internetsite om het netjes getypt te kunnen invullen.

Formaten:

1. HTML-formaat

2. PDF-formaat

3. Worddocument

 

Elke keer dat je iets voor het de praktische opdracht doet, moet je in het logboek de datum, de tijdsduur en een korte omschrijving van de werkzaamheden (bibliotheekbezoek, internet, tekstverwerken, …) en bij duo’s of trio’s wie de activiteit verricht heeft noteren. Bij elke opdracht moet een logboek worden ingeleverd. Het telt mee voor je cijfer.

 

Vormgeving

 

Al het werk moet opgemaakt zijn m.b.v. een tekstverwerker (als je thuis niet over een computer beschikt, dan zul je dat op school moeten doen). Het is verplicht om voor de hoofdtekst een 12-puntsletter te gebruiken (je docent wordt ook een jaartje ouder). Zorg er voor dat de spellingscorrector je werkstuk bekeken heeft. Letterlijke citaten moeten in een schuin lettertype staan. Op de voorpagina moet je naam staan. Aan het eind van het werkstuk moet een duidelijke bronvermelding staan (titel en schrijver van boeken, correcte internetadressen, …).

O ja, om discussies te voorkomen nog dit:

Je mag hoogstens een zin of twee zinnen letterlijk citeren uit een boek of van een website. In principe moet alle tekst je eigen werk zijn. Je kan dus wel een stuk tekst van een website in je eigen woorden navertellen. Bij plagiaat (het knippen en plakken van stukken uit websites) worden minpunten toegekend (of zelfs het cijfer 1 !).

 

Hulp

 

Uiteraard kun je altijd om advies vragen als je vastloopt. Wellicht kan je wiskundedocent of een andere leraar of de bibliothecaresse of je ouders of wie dan ook je een tip geven om iets eens van een andere kant te bekijken. Ook het e-mailadres  wiskunde@koezeweb.info staat ter beschikking als helpdesk.

 

Beoordeling

 

Bij elke opdracht staat een korte mededeling over de beoordeling. Bij de beoordeling wordt ook gelet op vormgeving, taalgebruik, wiskundige correctheid, de mate waarin aan de opdracht voldaan is, enz.

Het gewogen gemiddelde van de drie opdrachten telt voor 30 % mee voor het schoolexamencijfer. Dat betekent dus dat het bij EM, NG en NT  voor 15 % meetelt voor het diplomacijfer en bij CM voor de volle 30 %.

 

Waarschuwing

 

Een cijfer voor een werkstuk is altijd sterk afhankelijk van de hoeveelheid tijd en inspanning die je er in stopt, maar maak het niet te gek, want je hebt nog meer vakken. Hoewel iedereen wel iemand kent die op een chaotische wijze tot midden in de nacht zit te werken en een werkstuk enkele uren voor de deadline klaar heeft, zul je ook moeten begrijpen dat zulke mensen zelden goede resultaten behalen. Begin dus al in een vroegtijdig stadium, gun jezelf de tijd om er eens rustig over na te denken en stel het niet uit tot het laatste moment. Op die manier heb je ook wat meer plezier aan het werken aan de opdracht en ben je ook wat meer ontspannen.

Zorg er altijd voor dat je zelf begrijpt wat je opschrijft, dus lees het geheel nog eens door.

 

GK, 25 juli 2005