HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

Programma voor Toetsing en Afsluiting

Tweede Fase 5 Havo

Dit programma bevat alle onderdelen die getoetst worden en meetellen voor het eindexamencijfer. Daarnaast komen nog zaken die niet met een cijfer worden gehonoreerd, maar "naar behoren"vervuld dienen te zijn, zoals beroepenoriŽntatie, profielwerkstuk e.d. Je krijgt hier via de school nog nadere informatie over.

Profiel Economie & Maatschappij

Dit profiel bevat het vak Wiskunde A12 (280 studielastuur; 2 lesuren per week in 4H en in 5 H 3 lesuren).

  Datum Onderwerp Gewicht
Schoolonderzoek I Oktober 2005 deel 1&2 en
 gedeelte deel 3
25 %
Schoolonderzoek II April 2006 deel 1 & 2 & 3 25 %

Profiel Natuur & Gezondheid

Dit profiel bevat het vak Wiskunde B1 (320 studielastuur; 3 lesuren in 4 H en 3 lesuren in 5 H).

  Datum Onderwerp Gewicht
Schoolonderzoek I Oktober 2005 deel 1&2 en
 gedeelte deel 3
25 %
Schoolonderzoek II April 2006 deel 1 & 2 & 3 25 %

Profiel Natuur & Techniek

Dit profiel bevat het vak Wiskunde B12 (440 studielastuur; 4 lesuren in 4 H en 4 lesuren in 5 H)

  Datum Onderwerp Gewicht
Schoolonderzoek I Oktober 2005 deel 1&2 en
 gedeelte deel 3
25 %
Schoolonderzoek II April 2006 deel 1 & 2 & 3 25 %