HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

Programma voor Toetsing en Afsluiting

Tweede Fase  4 Havo

Dit programma bevat alle onderdelen die getoetst worden en meetellen voor het eindexamencijfer in 4 Havo. Daarnaast komen nog zaken die niet met een cijfer worden gehonoreerd, maar "naar behoren" vervuld dienen te zijn, zoals beroepenoriŽntatie, profielwerkstuk e.d. Je krijgt hier via de school nog nadere informatie over.

Daarboven krijg je in 4 Havo uiteraard ook gewone proefwerken, maar die tellen alleen mee voor de rapportcijfers en dus voor je overgangsrapport naar 5 Havo.

Profiel Cultuur en Maatschappij

Dit profiel bevat het vak Wiskunde A1 (160 studielastuur; 3 lesuren per week) en wordt afgesloten eind 4 Havo.

  Datum Onderwerp Gewicht
Praktische opdracht 4-11-2005

3-2-2006

12-5-2006

individuele of duo-opdracht 30 %

Profiel Economie en Maatschappij

Dit profiel bevat het vak Wiskunde A2 (280 studielastuur; 2 lesuren per week)

  Datum Onderwerp Gewicht
Praktische opdracht 4-11-2005

3-2-2006

12-5-2006

individuele of duo-opdracht 30 %

Profiel Natuur & Gezondheid

Dit profiel bevat het vak Wiskunde B1 (320 studielastuur; 3 lesuren in 4 H  en 3 lesuren in 5 H).

  Datum Onderwerp Gewicht
Praktische opdracht 4-11-2005

3-2-2006

12-5-2006

individuele of duo-opdracht 30 %

Profiel Natuur & Techniek

Dit profiel bevat het vak Wiskunde B12 (440 studielastuur; 4 lesuren in 4 H en 4 lesuren in 5 H)

  Datum Onderwerp Gewicht
Praktische opdracht 4-11-2005

3-2-2006

12-5-2006

individuele of duo-opdracht 30 %