HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

 

1. PYTHAGORAS en FERMAT 

Aangemaakt door G.A. Koeze, 14 januari 1999
      Bron:  Internet (Jos Geerlings)

              Geef een korte biografie van Pythagoras.

        Wat wordt er bedoeld met het 'bewijs' van een stelling? Diagram

        Geef drie verschillende bewijzen van de Stelling van Pythagoras.
Voorzie deze bewijzen van een duidelijke toelichting.

        Geef een korte biografie van Fermat.

        Waar gaat de Laatste Stelling van Fermat over?

        Welk verband bestaat er tussen de Stelling van Pythagoras en de Laatste Stelling van Fermat?

 

 URL's:

 http://www.pbs.org/wgbh/nova/proof/

 http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/Mathematicians/Pythagoras.html  

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/Mathematicians/Fermat.html

 http://www.cut-the-knot.com/pythagoras