HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

Grafische rekenmachine

Hieronder vind je een Grafische Rekenmachine, waar je op vrijwel dezelfde manier kunt werken als op een echte.

Je kunt functies opschrijven, zoals je dat ook in de schrift doet, bijv.  xcos(x) or 5x^3-6x.

Hij kan ook differentieren met behulp van de diff-knop.

Bij gebruik als rekenmachine kun je gewoon de opgave invoeren en op de EVAL-knop drukken om hem te laten uitrekenen.

Als je op een functieknop drukt, geeft de rekenmachine vaak al een linkerhaakje (. Aan het eind van de uitdrukking moet je dan zelf een rechterhaakje ) intoetsen.
 

Om een functie te laten tekenen moet je op de Plotf-knop drukken.

Om in te zoomen kun je met je muis d.m.v. klikken en slepen een gebied selecteren. Als je dan loslaat zoomt hij in naar dat gebied. Voor het weer uitzoomen gebruik je de ZOut-knop.
 

Met de Reset-knop herstel je de standaard grenzen van -10 tot 10.
 

Met de Clear-knop maak je het invulgebied schoon. Om een enkele grafiek te verwijderen klik je dubbel op de naam van de functie in de functielijst rechts. Met de Cls-knop maak je het hele scherm schoon.

Met de  M-> knop en vervolgens m1 of m2 bewaar je iets in het geheugen; om het geheugen te legen klik je op de MCls-knop en dan m1 of m2.