HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

Scoreformulier

Het onderstaande formulier wordt gebruikt voor het beoordelen van het werkstuk. Je kunt met deze informatie dus vast rekening houden.

Beoordelingscriterium

Max.score

Score

 

10

10

Logboek

10

 

Wiskundig gehalte

30

 

Inleiding

5

 

Hoofdtekst

10

 

Slot

5

 

Verzorging

10

 

Taalgebruik

10

 

Mate waarin aan de inhoud van de opdracht voldaan is

10

 

 

 

 

 

 

 

Bonus bijzondere prestatie

 

 

Aftrek tekortkomingen

 

 

 

 

 

TOTAAL

100