HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

20.    Spijkertaal

Aangemaakt door  G.A. Koeze, 1 februari 1999
Bron:  Rijksuniversiteit Utrecht

Babylonische wiskunde

In ons cijferstelsel wordt de waarde van een cijfer bepaald door de plaats waar het staat.

Bijvoorbeeld: 237 houdt iets heel anders in dan 372. In 237 heeft 3 de waarde van 3 x 10 en in 372 heeft 3 de waarde van 3 x 100. Wij hebben dus een zogeheten 'positiestelsel'.

Een heel ander stelsel, maar op hetzelfde principe gebaseerd, is het zestigtallig stelsel van de Babyloniers. De BabyloniŽrs gebruikten daarvoor twee tekens; de 'spijker' voor eenheden en de 'winkelhaak' voor tientallen. Drie spijkers staan bijvoorbeeld voor het getal 3.

Een winkelhaak + drie spijkers houdt het getal 13 in. Voor getallen boven de 60 en voor breuken werkt dit stelsel heel slim. Wij gebruiken dit talstelsel nog steeds voor het noteren van hoeken in graden, minuten en seconden. Tussen 1840 en 1850 werden de eerste kleitabletten opgegraven met daarop wiskunde in spijkerschrift. Zo kon men het spijkerschrift van de BabyloniŽrs ontcijferen.

De BabyloniŽrs waren theoretisch ingesteld. Zij hielden zich 2000 jaar voor Christus al bezig met onze ingewikkelde a-b-c-formule. Met algebra gebruik je deze formule om kwadratische vergelijkingen op te lossen.

  [TITLE]

Vragen waar je aan kunt denken voor je werkstuk:

Hoe werkt het talstelsel van de BabyloniŽrs?

Hoe ver kunnen de Babyloniers met hun talstelsel tellen?

Waarom gebruiken wij dit stelsel voor het noteren van hoeken in graden,

minuten en seconden?

Hoe zagen de opgegraven wiskundige spijkerschriften eruit?

Hoe zag de A-B-C-formule van de BabyloniŽrs eruit?

In welke mate verschilt deze formule van de A-B-C-formule van nu?

Wat hield de wiskunde van de BabyloniŽrs verder nog in?

 

URLís:

http://rabbitmoon.home.mindspring.com/asw/index.html 

http://encarta.msn.com/index/conciseindex/2D/02D85000.htm?z=1&pg=2&br=1

http://it.stlawu.edu/~dmelvill/mesomath/Numbers.html

http://it.stlawu.edu/~dmelvill/mesomath/index.html