HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

39.  Statistisch onderzoek  

Aangemaakt door G.A. Koeze, 1999
Bron: CITO Arnhem

Bij dit werkstuk is is het de bedoeling, dat je een stelling of onderzoeksobject bepaalt en d.m.v. een enquête nagaat of de stelling juist is dan wel wat voor conclusies je over je onderzoeksobject kunt trekken.

Nadat je je onderwerp bepaalt hebt, ontwerp je een enquête. Deze enquête moet je eerst laten goedkeuren door je docent, voordat je hem gaat afnemen.  De enquête kan bestaan uit open vragen of meerkeuzevragen, maar dient ten minste 10 vragen te omvatten.

Na goedkeuring ga je de enquête afnemen. Daartoe dien je ten minste 50 mensen te ondervragen. Dat kan gebeuren in je kennissen- en familiekring, in enkele klassen op school, maar ook huis-aan-huis in je buurt of bij de ingang van een supermarkt of in en winkelcentrum, maar wel zodanig dat er geen overlast ontstaat.

Als dit veldwerk volbracht is, ga je de resultaten verwerken in tabellen, lijsten en grafieken. Maak hiervan een mooi eindrapport, waarbij je uitgereid gebruik maakt van de bij de lessen Statistiek opgedane kennis en toepasselijke manieren van grafische presentatie gebruikt (histogrammen, stamgrammen, cirkeldiagrammen enz.).

Het werkstuk bevat ten slotte nog de conclusies uit je onderzoek en eventuele andere opmerkingen die je van belang acht.

 Suggesties voor onderwerpen (maar je mag ook zelf iets bedenken):

verkeersveiligheid rond de school, wat vinden de leerlingen van de kwaliteit van hun school, wat vinden de leerlingen van de beroepenvoorlichting op school, de deelname aan sport door verschillende categorieën mensen, verband tussen inkomsten- en uitgavenpatroon en leeftijd en schooltype, verband tussen salarisklasse van ouders en schooltype van hun kinderen, het aanbod in de schoolkantine, meningen omtrent milieuzaken, meningen omtrent inspraak en medezeggenschap op school, meningen omtrent de Tweede Fase, meningen omtrent de vakantieregeling en eventuele vrije dagen, het rookgedrag, meningen omtrent openingstijden supermarkten, de onveiligheid in de samenleving, meningen omtrent de markt, het alcoholgebruik, toekomstverwachtingen van leerlingen, aanpak voetbalvandalisme, wordt er te hard of te veel gewerkt in Nederland, enz.