HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

43.     Wiskunde in de tijd van Simon Stevin

Aangemaakt door G.A. Koeze, 2000
Bron:  Stepnet

In het bij deze opdracht behorende artikel kun je lezen dat Nederland in het afgelopen millennium twee perioden van grote bloei had op het terrein van de natuurwetenschappen. Simon Stevin en Christiaan Huygens (in de eerste periode) en L.E.J. Brouwer (in de tweede periode) waren internationaal bekende Nederlandse wiskundigen. Zij hielden zich met name bezig met de getallenstelsels (Stevin), de kansrekening (Huygens) en de grondslagen van de wiskunde (Brouwer). Ook de grote wiskundige en filosoof Descartes leefde in de Gouden Eeuw een groot deel van zijn leven in Nederland.

1. Bedenk een onderzoeksvraag rond de bloei van de Nederlandse wiskunde en voer dat onderzoek uit. Je kunt dan denken aan vragen als:

  • Welke bijdrage leverde een van de genoemde wiskundigen aan de wiskunde en waarom hield hij zich met dat onderwerp bezig?
  • Welke rol speelden Nederlandse wiskundigen bij de ontwikkeling van de kansrekening in de zeventiende eeuw?

2. Schrijf een werkstuk waarin het antwoord op je onderzoeksvraag volledig is uitgewerkt. Je kunt daarbij gebruik maken van cd-roms of het Internet, bijvoorbeeld Encarta  of de bekende zoekmachines.

URL ' s:

http://www.mathekiste.de/wiskundetext.htm

http://home.wxs.nl/~hopfam/Stevin.html