HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

8. Talstelsels 

Aangemaakt door G.A. Koeze, 16 januari 1999
Bron: G.A. Koezeİ

Het meest gebruikte talstelsel in het dagelijks leven is het decimale of tientallige stelsel. Het grondtal daarvan is 10 (hetgeen veroorzaakt wordt door het hebben van 10 vingers).

Er zijn echter vele andere talstelsels.

*          Leg uit hoe het tientallig stelsel werkt.

*          In de computertechniek maakt men veel gebruik van het binaire of tweetallige stelsel. Beschrijf hoe dit talstelsel werkt en waarom het bij computers gebruikt wordt.

*          In de computertechniek wordt nog een ander talstelsel gebruikt. Welk en hoe werkt die?

*          Probeer uit te zoeken hoe je getallen van het ene talstelsel naar het andere kunt omrekenen. Geef daarbij voorbeelden.

*          Schrijf het getal 1999 op met behulp van het Egyptische, Babylonische, Romeinse, Indiase, Maya en binaire talstelsel.

Verwijzingen

http://www.cut-the-knot.com/binary.html
http://www.gorm.com/age/base/

http://forum.swarthmore.edu/dr.math/faq/faq.bases.html