HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

29.      Verkiezingen Tweede Kamer

Aangemaakt door G.A. Koeze, 3 februari 1999
Bron:  G.A. Koeze

Bij het verdelen van de zetels van de Tweede Kamer (150) op basis van de verkiezingsuitslag wordt een duidelijke procedure gevolgd.

- Bepaal het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen.

- Deel dit aantal door 150, het resultaat van deze deling heet de kiesdeler.

- Bepaal van elke partij afzonderlijk het aantal daarop uitgebrachte stemmen.

- Deel deze aantallen door de Kiesdeler en je weet het aantal zetels dat de partij in eerste instantie krijgt.

- Het eindresultaat zal niet het totaal van 150 zetels opleveren door de afronding naar beneden.  De nog te verdelen zetels heten restzetels. De wijze van verdelen daarvan staat op de bijlage.

 Opdrachten

- Controleer met een duidelijke berekening dat de zetels van de huidige Tweede Kamer juist verdeeld zijn.

- Doe net of de uitslag van de verkiezingen in je eigen woonplaats die van de Tweede Kamer als geheel zijn en verdeel op grond daarvan de zetels.

- Ga in beide situaties na of lijstbindingen zin hebben gehad, dan wel zin zouden hebben.

- Onderzoek welke coalities gevormd zouden kunnen worden en of dat gezien de partijprogramma’s haalbaar zou zijn.

-  In Duitsland wordt eerst gekeken of een partij de kiesdrempel heeft gehaald. De kiesdrempel is 5 % van het totaal aantal uitgebrachte stemmen; hierdoor worden splinterpartijen uit de Bundestag geweerd. Dat gaat als volgt: men bepaalt eerst de kiesdrempel, dan worden alle partijen onder die drempel geschrapt en wordt het opnieuw het aantal geldig uitgebrachte stemmen bepaald (de stemmen op de geschrapte partijen worden geacht niet te hebben bestaan) en vervolgens verdeelt men op de gewone manier de zetels. Doe dit nu eens met de Tweede-Kameruitslag en filosofeer over de consequenties die dit heeft voor een mogelijke coalitie.

- Bekijk ook het Engelse districtenstelsel eens en geef de voor- en nadelen.

- Maak van het geheel een duidelijk en goed geïllustreerd werkstuk.

 URL’s:

http://www.dsdelft.nl/~penninx/Elections/98Kamer/1/Overview2.html