HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

33.   Het enig dat je weggooit ....

Aangemaakt door G.A. Koeze, 17 maart 1999
Bron: ?

Melk wordt in de supermarkt al tientallen jaren verkocht in pakken. Het pak is niet de enige verpakking waarin melk in de loop der jaren is verkocht. Melk is verkocht in blikken, flessen, plastic zakken en plastic flessen. Veel van deze verpakkingen zijn eenmalig. De fabrikant koopt deze verpakking, doet er melk in en ziet er niets meer van terug. Het geld dat hij voor de verpakking heeft betaald, moet hij in de prijs doorberekenen. Gebruikt hij minder materiaal dan is het aandeel van de verpakkingskosten in de verkoopprijs natuurlijk ook lager. Dit gaat vooral aantikken bij verkoop van grote aantallen, zoals pakken melk. Een paar jaar geleden zijn de zuivelfabrieken met een nieuw type pak gekomen, het 1½ literpak. Als het goed is, dan is de hoeveelheid verpakkingsmateriaal per liter melk lager .

Veel verpakkingen hebben een wiskundige vorm. Dat is gemakkelijk, omdat je van veel wiskundige vormen en lichamen formules weet, of kunt achterhalen, waarmee je de oppervlakte en de inhoud kunt berekenen. De inhoud is van belang om te weten wat er in past en de oppervlakte is een geschikte maat voor de hoeveelheid gebruikt materiaal.

Bekende wiskundige vormen zijn: Kubus, Balk, Prisma, Piramide, Cilinder, Kegel, Bol.

I. Zoek een aantal verpakkingen met de vorm van bovenstaande lichamen.

Je moet minstens 10 verpakkingen noemen, waarbij je minstens 3 van bovenstaande vormen moet opzoeken. Schrijf op wat voor een soort artikel het is. Teken de vorm na en schrijf op wat de inhoud en wat de oppervlakte is van die verpakking.

2. Bedenk een methode, waarmee je inhoud en oppervlakte kunt vergelijken.

Met deze methode moet je kunnen aangeven of er relatief veel, of relatief weinig verpakkingsmateriaal gebruikt is.

3. Zoek uit met welke afmetingen een literblik een zo klein mogelijke oppervlakte heeft.

4. Zoek een vijftal verpakkingen die zijn samengesteld uit meer dan één wiskundige vorm.

Het pak melk bijvoorbeeld is samengesteld uit een balk en een prisma.

5. Zoek uit welke problemen nog meer samenhangen met de vorm van de verpakking.