HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

Webquests

Een webquest (of webkwestie) is een (min of meer) gestructureerde opdracht die je met behulp van Internet moet oplossen. Het resultaat wordt een werkstuk of een website of een Powerpointpresentatie of een poster of ....  Bovendien hoort er een uitgebreid logboek bij, waarin je niet alleen activiteiten en tijdsduren noteert, maar ook je bevindingen tijdens het proces, wie welke taak heeft uitgevoerd, eventuele opmerkingen e.d.

Hieronder tref je een aantal webquests aan. Lees ze eerst eens goed door, zodat je een indruk krijgt van het probleem en wat je moet doen om het op te lossen. Wellicht zit er zelfs een onderwerp tussen dat je interesseert en waar je dus extra je best op wilt doen. Kies een paar klasgenoten uit met wie je wilt samenwerken en bedenk daarbij dat het mensen moeten zijn die ook een stevige bijdrage willen leveren. Mensen waar je niet op kunt vertrouwen, werken uiteraard nadelig op het cijfer. Dat cijfer telt mee als dubbel proefwerk en als onderdeel van het examencijfer, dus is het van groot belang dat je een goed groepje om je heen hebt.

In elke webquest staan een aantal Internetbronnen vermeld, waar je gebruik van kunt maken. Mocht je nog betere bronnen weten, dan dien je dat zeer duidelijk in je logboek te vermelden.

Tijdpad

De volgende data zijn belangrijk:
In week 2 (dus uiterlijk vrijdag 14 januari) wil ik weten welke webquest je gaat aanpakken en met wie je dat samen gaat doen (groepje van 1-4 personen).
In week 5 (dus uiterlijk vrijdag 4 februari) wil ik zien wat je al gedaan hebt, tegen welke problemen je oploopt en hoe je het resultaat gaat publiceren (werkstuk op papier, website, Powerpointpresentatie, spreekbeurt, ...)
De deadline van de webquest is vrijdag 25 februari (let op: dat is twee weken later dan in de PTA-bundel staat vermeld, want ik wil je iets meer tijd geven).

Logboek

Bij een webquest hoort een uitgebreid logboek, waarin staat wie wanneer wat en hoe lang gedaan heeft. Ook kun je in het logboek bevindingen noteren omtrent de samenwerking in de groep en andere zaken waar je tijdens het werken aan de webquest tegenaan loopt. Het ontbreken of onvolledig zijn van het logboek kost punten. Ook is het mogelijk dat op grond van het logboek verschillende cijfers aan de groepsleden worden gegeven, hoewel dat hopelijk niet vaak zal gebeuren. Je kunt zelf een logboek maken, maar je kunt ook het standaardformulier downloaden.

Vragen

Vragen en problemen kun je altijd aan mij voorleggen of aan andere hulpvaardige mensen (je ouders, ...). Dat kan live of per e-mail op werkstukken@koezeweb.info Ook de zaken die bij het tijdpad worden genoemd (onderwerp, met wie, voortgangscontrole in week 5) kan eventueel per e-mail.

Inleveren

De deadline is letterlijk op te vatten: vrijdag 25 februari 24.00.00 uur is het uiterste tijdstip. Inleveren kan live, via e-mail, op CD-Rom, middels een website of door het maken van een afspraak voor een spreekbeurt.
N.B. Als je graag een website wilt maken, maar je hebt geen idee hoe en waar dat moet, denk dan eens aan de websitemaker van Kennisnet. Daar kun je zonder voorkennis eenvoudig een mooie website maken. 

Beoordeling

Het standaardcijfer is weer een 7. Bij dit soort opdrachten is met een beetje fantasie en creativiteit heel eenvoudig een hoger cijfer te halen. Als niet aan de opdracht wordt voldaan kan het cijfer lager worden en zelfs onvoldoende. Het je niet houden aan het tijdpad kost altijd punten. Plagiaat kan zelfs een 1 opleveren! Kijk desnoods nog eens op de inleiding voor de PO's voor de juiste definitie van plagiaat.
Het cijfer telt als dubbel proefwerk mee in het 2e trimester en samen met de andere PO's telt het ook mee voor het Schoolexamen.

 

Veel succes en plezier!

N.B. Deze opdracht dient tevens als handelingsdeel!

 

De onderwerpen zijn:

1. Het Driedeurenprobleem (bekend van de shows van Willem Ruis).

2. Wie zaten er op de Titanic?

3. Routeplanner

4. Pythagoras

5. Achtbanen

6. De Tering naar de Nering zetten (budgettering)

7. Vulkanen (Yellowstone Park)

8. De Pizza FamiliereŁnie

9. De Vakantie van je dromen

10. Sportstatistiek

11. Eb en vloed

12. Richt je kamer in naar eigen keuze

13. Bevolkingsonderzoek

14. Wiskunde is overal (kunst en natuur)

15. Fractals: Kunst of Wiskunde?

16. De Grote Piramide

17. Emigreren

18. Oneindig

19. De driehoek van Pascal

20. Kegelsneden

21. Vlakvullingen

Alternatief

Als je om de een of andere reden niets leuks vindt in bovenstaande webquests, dan is het ook mogelijk een keuze te maken uit de hieronder genoemde Wiskunde A of B opdrachten. Dit zijn echte wiskundige opdrachten die je met een groepje tot een goed einde moet weten te brengen en die ook een leuke uitdaging kunnen vormen.

Opdrachten voor Wiskunde A

A1. Stemmen

A2. Krasloten

A3. De strijd tegen de winkeldieven

A4. De 'rechte' weg

Opdrachten voor Wiskunde B

B1. 1 + 1=2, maar hoe dan verder?