HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

38.         Beroemde wiskundigen                 

Aangemaakt door G.A. Koeze, 1999
Bron:  G.A. Koeze

Bij dit werkstuk is het de bedoeling dat je één wiskundige kiest uit de onderstaande lijst (hoewel als je zelf een nog interessantere weet, dan mag je die, na overleg, ook kiezen). Van deze wiskundige moet je een biografie geven, een omschrijving van zijn belangrijkste studieobjecten, zijn belangrijkste stelling of probleem (dit dient een wiskundige beschouwing op te leveren), zijn relaties met andere wiskundigen (samenwerking met of gebruik maken van werk van een ander), een anekdote, zijn bekendheid bij de man-in-the-street (klein onderzoekje), zijn betekenis voor andere vakken en zijn betekenis voor de moderne wiskunde.

De lijst met wiskundigen (met een steekwoord) luidt als volgt:

Thales(meetkunde), Pythagoras(stelling), Zeno(paradox), Hippocrates(oppervlaktes), Euclides(grondlegger), Eratosthenes(priemgetallen), Ptolemeus(aardomtrek), Diophantus(getaltheorie), Pappos(meetkunde), Al’Khwarizmi(algebra), Fibonacci(cijfers), Ockham(logica), Leonardo da Vinci(meetkunde), Albrecht Dürer(meetkunde), Copernicus(planeetbanen), Mercator(landkaarten), Van Ceulen(pi), Simon Stevin(decimale breuken), Napier(logaritmen), Keppler(planeetbewegingen), Snell(pi), Mersenne(getaltheorie), Descartes(assenstelsel), Fermat(vermoeden), Toricelli(lengte van kromme), Pell(ontbinding in factoren), Pascal(kansrekening), Johan de Wit(analytische meetkunde), Christiaan Huygens(slingeruurwerk), Newton(differentiaalrekening), Leibniz(differentiaalrekening), Jacob Bernouilli(poolcoördinaten), De l’Hôpital(rekenkunde), De Moivre(sterftetabellen), Taylor(reeksontwikkeling), Maupertuis(minste werking), Euler(grootste wiskundige publicist), Laplace(kansrekening), Gauss(getaltheorie), Cauchy(rijen en reeksen), Möbius(band van M.), Babbage(grondlegger computer) Ada Lovelace (vrouwelijke wiskundige), Boole(logica), Chebyshev(priemgetallen), Lissajous(Lissajousfiguren), Cantor(verzamelingentheorie), Darwin(zon/aarde/maan-systeem), Stieltjes(kettingbreuken), Keynes(wiskundige economie), Polya(getaltheorie), Ramanujan(getaltheorie), Hubble(afstanden), Escher(grafische wiskunde), Gödel(axioma’s en tegenstrijdigheden), Turing(codering), Mandelbrot(fractals).

Op de site   http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/index.html kun je een indruk krijgen van al deze wiskundigen en nog veel meer.