HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

 
 

Getijden

Inleiding

Sinds mensenheugenis krijgt de Maan van allerlei zaken de schuld. Mensen worden gek van de Maan, verliefden krijgen last van romantische gevoelens door de Maan en zelfs ziekenhuizen klagen over veel slachtoffers tijdens Volle Maan. Ook bij de eb- en vloedbeweging wordt de Maan als schuldige aangewezen. Dat laatste gaan we in deze webquest onderzoeken.

Opdracht

Om te bewijzen dat de Maan schuldig is aan de eb- en vloedbewegingen moet je eerst drie dingen uitzoeken:

1. Wat zijn getijden?

2. Wat is het verschil tussen springtij en doodtij?

3. Wat is het verschil tussen dagelijkse getijden, halfdagelijkse getijden en gemengde getijden?

Goede bronnen voor deze vragen zijn:

http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8r.html

http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/time/tides.html

Our Restless Tides

Nu ga je proberen de volgende informatie te achterhalen:

1. De tijdstippen en hoogtes van eb en vloed voor een gehele kalendermaand op drie verschillende plaatsen, bijv. een Nederlandse kustplaats, een Amerikaanse kustplaats en een Aziatische kustplaats.

2. Een overzicht van de maanstanden in diezelfde kalendermaand.

Bronnen om deze informatie te vinden:

Getijden Maanstanden
http://www.getij.nl

http://weerkamer.nl/informatief/getijden/

http://www.waddenzee.nl/

http://tidesonline.nos.noaa.gov/

http://www.saltwatertides.com/

http://www.tides.info/

 

http://www.sterrenkunde.com/virtuele_maan.htm

http://www.theorderoftime.com/ned/wetenschap/knin.html

http://www.sterrenwacht-mercurius.nl/sterrenhemel.php5#maan

http://groups.msn.com/PrideoftheWitch/jouwwebpagina6.msnw

http://www.calculatorcat.com/moon_phases/moon_phases.phtml

http://users.ameritech.net/paulcarlisle/MoonCalendar.html

http://www.stardate.org/nightsky/moon/

http://www.astro.wisc.edu/~dolan/java/MoonPhase.html

http://www.sonnenborgh.nl/informatie/hemel/zonmaan.htm

http://www.almanac.com/rise/index.php

http://www.40-below.com/sunmoon/

Met alle informatie die je tot nu toe verzameld hebt, kun je de volgende vragen beantwoorden:

1. Kun je een verband vinden tussen de getijden en de maanstanden?

2. Is de maan alleen verantwoordelijk voor de eb- en vloedbeweging?

 

Proces

Het belangrijkste deel van je werkstuk is gebaseerd op de gegevens die je verzameld hebt. Je moet daarbij opmerken dat er elke dag minstens drie waterhoogtes bekend zijn en op de meeste dagen zelfs vier. Geen enkele dag heeft er meer of minder.

Wellicht is het handig om een spreadsheet te maken met daarin de tijdstippen van eb en vloed en de maanstanden.)