HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

Bevolkingsonderzoek

Inleiding

In deze webquest gaan jullie onderzoeken hoe de Nederlandse bevolking is samengesteld. Het gaat hierbij vooral om het vinden van de juiste percentages.
(N.B. Als je liever dit onderzoek over een ander land wilt doen, dan is dat in overleg uiteraard mogelijk).

Stel dat Nederland bewoond wordt door 1000 mensen. Jullie moeten dan gaan uitzoeken hoeveel daarvan man en hoeveel daarvan vrouw zijn. Hoeveel mensen zijn blank (of misschien beter autochtoon), hoeveel mensen bijv. Surinaams, Marokkaans, Turks, etc. Hoeveel huishoudens zijn er? Hoeveel daarvan zijn hoogopgeleid? Dit zijn voorbeelden van vragen die gesteld kunnen worden.

Bronnen

Heel veel gegevens kun je vinden op de volgende site:

Het CBS: http://www.cbs.nl/nl/cijfers/kerncijfers/ 

Statline CBS: http://statline.cbs.nl/StatWeb/start.asp?lp=Search/Search
(zoek goed uit hoe deze site werkt, want je kunt hier hele goede tabellen maken en die naar eigen wens inrichten; links onderaan kun je op het vraagtekenlogo drukken om wat toelichting te krijgen)

De Nationale Atlas Volksgezondheid: http://www.rivm.nl/vtv/generate/objv2atl_atlas_0.htm

Taak

Bekijk de volgende onderwerpen:

Bevolking naar geslacht

1.  Zoek uit hoeveel mannen en vrouwen er in Nederland zijn.

2. Hoe was dat 5 jaar geleden?

3. Wat is het percentage bevolkingsgroei of -afname?

4. Met de aangenomen bevolking van 1000 mensen hoeveel zouden er vijf jaar geleden zijn geweest, uitgaande van het percentage hierboven?

5. Bekijk ook apart de toename en afname van het aantal mannen en vrouwen t.o.v. vijf jaar geleden. 

Bevolking naar afkomst

1. Zoek uit hoeveel verschillende bevolkingsgroepen er in Nederland zijn.

2. Hoeveel mensen uit elke bevolkingsgroep zijn er in Nederland?

3. Bepaal de bijbehorende percentages van de totale bevolking.

4. Ga weer uit van een bevolking van 1000 mensen. Hoeveel daarvan zijn er per bevolkingsgroep?

Geboorte- en sterftecijfers

1. Wat is het sterftecijfer in Nederland?

2. Hoeveel van onze groep van 1000 zullen er dit jaar komen te overlijden?

3. Wat is het geboortecijfer in Nederland?

4. Hoeveel geboortes zullen er zijn in onze groep van 1000?

5. Wat zijn de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland en welke percentages van onze bevolking sterft aan deze oorzaken?

6. Bereken hoeveel mensen uit onze groep van 1000 zullen overlijden aan de verschillende doodsoorzaken.

Opleidingsniveau

1. Welk percentage van de Nederlanders boven de 25 heeft een middelbaar schooldiploma, een HBO-diploma, een universitair diploma?

2. Beantwoord diezelfde vraag voor mannen en vrouwen afzonderlijk.

3. Stel vast hoeveel van onze groep van 1000 mensen een middelbaar diploma hebben, een HBO- of een universitair diploma. Bepaal ook apart de aantallen vrouwen en mannen.
 

Andere onderwerpen

Heb je nog andere zaken die je in dit verband wilt onderzoeken, dan kun je dat uiteraard hier nog aan toevoegen.


Eindresultaat

Maak een geheel van al de verzamelde informatie en presenteer die op een duidelijke en creatieve manier. Maak grafieken, tabellen en wat al niet meer.