HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

Wiskunde is overal!

Inleiding

Wist je dat je Wiskunde kunt vinden in beroemde kunstwerken en in een zeeschelp? In deze webquest onderzoek je verbanden tussen Wiskunde en andere gebieden.

 

Opdracht

 

Onderzoek onderwerpen als bijv. de Reeks van Fibonacci en de Gulden Snede en bekijk de relatie tussen deze onderwerpen en kunst en natuur.

Verzamel daarbij duidelijke plaatjes van toepassingen van deze onderwerpen in kunst en natuur.

Maak een mooie presentatie van het geheel (schriftelijk, Powerpoint, website, poster, spreekbeurt, ...)

 

Proces

1. Zoek uit wat de Reeks van Fibonacci is. http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fib.html

2. Wat is de Gulden Snede?
http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/phi.html

3. Wat is het verband tussen de Reeks van Fibonacci en de Gulden Snede?
http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fibnat.html#golden

4. Hoe komen de getallen uit de Reeks van Fibonacci voor in de natuur? Onderzoek het verband tussen deze getallen en de spiralen in schelpen.
http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fibnat.html#spiral

5. Hoe werd en wordt de Gulden Snede in de architectuur en de kunst gebruikt?
http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fibInArt.html

6. Wat was de speciale relatie tussen Leonardo da Vinci en de wiskundige Pacioli?
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Pacioli.html

Bronnen

Bij de onderzoeksvragen staan al wat bronnen. Een aanvullende bronnen met o.a. mooie plaatjes is:

http://www.notam.uio.no/~oyvindha/loga.html

Wellicht heb je zelf nog mooiere bronnen. Vermeld die dan duidelijk in je werkstuk.

Conclusie

Maak een conclusie bij je werkstuk over je bevindingen bij dit onderzoek naar het voorkomen van Wiskunde in kunst en natuur. Wat vind je daarbij zelf heel mooi of opvallend?