HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

De Grote Piramide

Inleiding

De Piramides van Egypte hebben vele generaties gefascineerd. Dat kwam door hun geheimzinnigheid en de vele onbeantwoorde vragen. Sommige vragen zijn nog steeds onbeantwoord: hoe zijn ze precies ontstaan? waar komen ze vandaan? wie bouwde ze? waarom werden ze zo gebouwd en waarom daar? In deze webquest bekijk je een paar van deze vragen. Misschien kun je ze beantwoorden, maar misschien ontstaan er ook nieuwe vragen. Er zal ook meetkunde aan te pas komen.

Opdracht

Na je onderzoek zullen jullie met de gevonden informatie in staat moeten zijn om een schaalmodel van de Grote Piramide te maken, een wiskundige analyse kunnen maken van de gevonden gegevens en een presentatie maken van de resultaten (werkstuk, website, Powerpoint, spreekbeurt, poster, ...). Bovendien zullen jullie een onderwerp wat jullie beide interesseert wat nader uitwerken.

Proces

1. Wiskundige analyse

a. Bepaal de oppervlakte van de basis van de Grote Piramide en van de twee kleinere piramides.

b. Bepaal de inhoud van de Grote Piramide en van de twee kleinere piramides.

c. Bepaal de oppervlakte van een zijde van de Grote Piramide en ook van de twee kleinere piramides.

d. Bepaal de verhouding van de Grote Piramide en de twee kleinere piramides (de vergrotingsfactor).

e. Geef duidelijk de formules die je gebruikt.

2. Schaalmodel

Construeer een schaalmodel van de Grote Piramide, waarbij je zelf het materiaal bepaalt (karton, papier, blokkendoos, hout, plastic).

3. Interessant onderwerp

Maak een presentatie (schriftelijk, op een website, of whatever) van één of twee onderwerpen betreffende de piramides, die door jouw groepje interessant worden gevonden (ze moeten natuurlijk wel wiskundig of in ieder geval wetenschappelijk zijn!).

4. Vergelijking met vandaag

Vergelijk de Grote Piramide met een hedendaags architectonisch ontwerp (gebouw). Geef een goede beschrijving van de overeenkomsten.

Bronnen

Bij opdracht 1 (de maten):

Ancient Egyptian Monuments in Cairo

Bij opdracht 2 (het schaalmodel):

NOVA - Scaling the Pyramids

InnerNed

Piramide van Cheops

Bij opdracht 3 (interessante feiten):

NOVA - Pyramids

De grote geheimen van de 3 piramiden van Gizeh

Startkabel

Geschiedenis voor kinderen

The Step Pyramid Complex of Djoser

The Energy Planet

2012

Verder kun je natuurlijk altijd kijken of je met Google nog meer kunt vinden.

 

Conclusie

Schrijf een conclusie bij jullie werkstuk over je bevindingen en gevoelens bij dit onderwerp.