HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

Emigreren

Inleiding

Je hebt het helemaal gehad met Nederland. De grond wordt je hier te heet onder de voeten. Je wilt weg. Naar welk land kun je dan het beste emigreren? Wordt het de VS, het land van de onbegrensde mogelijkheden? Of liever Canada, vanwege het natuurschoon? Nieuw-Zeeland, want verder weg kan je haast niet? Of toch maar gewoon België of Luxemburg?

Opdracht

Het is de bedoeling dat je vijf landen uitkiest als mogelijke bestemming om te gaan wonen (in dat lijstje neem je ook Nederland op). Je moet vervolgens vier voorwaarden formuleren die voor jullie het belangrijkst zijn om te kiezen voor een bepaald land. Die voorwaarden kunnen een verschillend gewicht hebben. Uiteindelijk moet je ook bijv. een spreadsheet maken met daarin de gegevens, zodat je de diverse landen goed kunt vergelijken en rangschikken naar volgorde van voorkeur. Je mag daarbij ook grafieken maken. Uiteindelijk zal dit resulteren in een werkstuk (op papier, website, Powerpoint, poster, spreekbeurt, ...).

Proces

1. Bepaal de voorwaarden die voor jullie (of voor ieder afzonderlijk) van belang zijn voor je nieuwe woonomgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bevolkingssamenstelling en -dichtheid, klimaat, kosten van levensonderhoud, opleidingsmogelijkheden, gezondheidszorg, werkgelegenheid, kranten, ... Als jullie de 4 belangrijkste criteria hebt gekozen, dan moet je ze een gewicht geven op een schaal van 1 tot 5, waarbij 5 het zwaarste weegt en 1 het minst belangrijk is. Uiteraard moet je in je werkstuk opnemen waarom je deze criteria hebt gekozen en waarom je daaraan een bepaald gewicht hebt toegekend.

2. Verdeel de gekozen landen over jullie groepje, zodat ieder één of meer landen moet gaan bestuderen.

3. Bespreek daarna de resultaten en verwerk ze bijv. in een spreadsheet. Geef voor alle criteria scores en vermenigvuldig die met de gewichten, zodat er een rangorde ontstaat.

4. Maak een werkstuk, waarin je de resultaten en conclusies verwerkt.

5. Schrijf ieder afzonderlijk een conclusie met daarin je ervaringen en gevoelens tijdens het werken aan deze opdracht.

Bronnen

Hieronder staan maar een paar voorbeelden van bronnen die je kunt gebruiken. Met Google kun je specifiekere sites vinden voor de door jullie gekozen landen.

Landenweb

Klimaatpagina

Cost of Living

THE INTERNATIONAL SALARY CALCULATOR™

Onderwijs in buitenland

Conclusie

Ieder van jullie schrijft een conclusie over de ervaringen en gevoelens tijdens het maken van dit werkstuk. Bovendien geef je aan of je het een aantrekkelijk idee vindt om naar het buitenland te vertrekken, dan wel dat je liever in ons eigen kikkerlandje blijft en waarom.