HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

Wie zaten er op de Titanic?

 

Een WebQuest voor profiel CM/EM

Ontworpen door:
Willem Hoekstra
JSG Maimonides, Amsterdam
APS-wiskunde, Utrecht

 

Introductie

De beroemdste scheepsramp ter wereld is ongetwijfeld het zinken van het 'onzinkbare' schip de Titanic geweest. Het is de inspiratie geweest voor talloze boeken en films.
In deze opdracht gaan jullie kijken naar de mensen die aan boord van de Titanic waren, zowel passagiers als bemanning: waar kwamen ze vandaan, wie werden gered, etc.

Deze en andere gegevens zijn opgeslagen in een database die automatisch doorzocht kan worden (http://www2.nexus.edu.au/Teachstud/titanic2/home/menu.htm)

Met deze database onderzoeken jullie de centrale vraag: Wie zaten er op de Titanic en wie hebben de ramp overleefd?
De resultaten van dit onderzoek presenteren jullie op een poster.

Opdracht

De opdracht bestaat uit het maken van een poster waarop jullie een beeld schetsen van de passagiers en de bemanning van de Titanic.
Door middel van de databases heb je toegang tot de persoonlijke gegevens van elke passagier en van elk bemanningslid.
 

Hieronder staan aspecten die je aan de orde kunt laten komen:

  • Welke nationaliteiten waren aan boord vertegenwoordigd?
  • Is bij de redding het gezegde "vrouwen en kinderen eerst" van toepassing geweest?
  • Zijn er meer passagiers of bemanningsleden gered?
  • ...

Op de poster moeten minimaal 3 verschillende aspecten aan bod komen
Verwerk je resultaten in tabellen, grafieken of andere grafische vormgevingen om het beeld te verlevendigen.

Proces

Hieronder staan de verschillende stappen beschreven waarin je je onderzoek kunt verrichten.

Stap 1. OriŽnteren
Bekijk de opties van de zoekformulieren en grasduin (=niet gestructureerd zoeken) door de databases.
Onderzoek bijvoorbeeld hoeveel passagiers op de Titanic waren? Zat er familie van je op het schip?

Stap 2. Vragen formuleren
Bedenk aspecten die je wilt onderzoeken.
Formuleer een onderzoeksvraag en zet erbij welke gegevens je daarvoor nodig hebt.
 

Stap 3. Data verzamelen en verwerken
Verzamel de benodigde gegevens uit de databases en verwerk ze zo, dat ze antwoord geven op je onderzoeksvragen.

Stap 4. Poster maken
Verwerk het geheel tot een overzichtelijke en levendige poster.

Bronnen

http://www2.nexus.edu.au/Teachstud/titanic2/home/menu.htm (database)

Encyclopedia Titanica

Nog een Encyclopedia Titanic

RMS Titanic, Inc

Startkabel (linksverzameling)

Kennisnet