HOME
3H2
4HA1
4HA2
4HB2
5HA2
5HB1
5HB2
Jaaragenda
Rekenmachine
PTA 4H
PTA 5H
Pr.opdr. 4H
Webquests
Pr.opdr.
PWS 
Geschiedenis
Wiskunde
Links Wiskunde
De TAS
 

Pythagoras

 

            

 

Pythagoras was een belangrijk persoon  in de oude wiskunde. Zijn ontdekkingen waren zo vindingrijk dat deze nog steeds gebruikt worden. 

In deze webquest ga je aan de hand van een aantal opdrachten uitzoeken wie Pythagoras was, in welke tijd hij leefde en wat de betekenis van Pythagoras voor de wiskunde is geweest.

Bovendien wordt er van je gevraagd een aantal bewijzen te leveren van een hele belangrijke stelling in de meetkunde, die naar hem is genoemd.

Veel succes en veel plezier bij het maken van deze opdracht.

Wie was Pythagoras?

 • Tijd: Ga eerst na in welke tijd Pythagoras leefde. Kijk bijv. naar de Griekse beschaving.

 • Leven: Probeer iets te weten te komen over het leven van Pythagoras.

De stelling van Pythagoras

De stelling van Pythagoras kennen wij als a2 + b2 = c2

Zijn er nog andere manieren om deze stelling te formuleren?

Beschrijf een paar toepassingen van deze stelling.

Bestudeer een aantal bewijzen van de stelling en probeer ze zo duidelijk mogelijk uit te leggen aan de lezer van je werkstuk.

 

Pythagore´sche drietallen

De groepjes (3,4,5), (6,8,10), (5,12,13) noemen we Pythagore´sche drietallen, omdat ze voldoen aan de Stelling van Pythagoras. Je kunt je afvragen hoeveel drietallen er mogelijk zijn. En hoe kun je ze vinden?

Ga naar http://www.ping.be/~mathweb/6_dietallen.htm en maak daar de opdracht.

Verwerk deze opdracht in je verslag of presentatie.

 

Verslag

Maak een verslag of powerpointpresentatie van deze webquest waarin over de volgende punten iets wordt geschreven:

 • De persoon Pythagoras en de tijd waarin hij leefde;
 • De stelling van Pythagoras en de bewijzen ervoor;
 • Enkele toepassingen van de stelling van Pythagoras;

Denk eraan dat het verslag goed leesbaar is. Wat bedoelen we daarmee? Je klasgenoten moeten zonder al te veel moeite kunnen begrijpen wat je duidelijk wilt maken.

Als je kiest voor een presentatie, dan geldt hetzelfde. Je zorgt ervoor dat je met behulp van een diaserie je klasgenoten op een begrijpelijke manier deelgenoot maakt van je ontdekkingen. 

 • Probeer daarna een conclusie te formuleren: Wat heb je in deze webquest gedaan? (zie hieronder bij "Conclusie").
 • Tenslotte zouden we het fijn vinden als je een evaluatie van deze webquest wilt geven (zie hiernaast bij "Evaluatie")

 

Bronnen

Hier volgen enkele bronnen die je kunt gebruiken voor deze webquest.

Ook de bronnen hieronder kunnen nog aanvullende informatie verschaffen:

An Interactive Proof of Pythagoras' theorem
 
Proof of the Pythagorean Theorem
 
Davide P. Cervone ~ The Pythagorean Theorem
 
Pythagorean Theorem with Tile Patterns
 
Pythagorean History

38 proofs of the Pythagorean Theorem
 
More Pythagorean Theorem Proofs
 
Pythagorean Puzzle
 
BEHOLD! The "Chinese Square Proof"
 
Proof by Liu Hui
 
History of the Pythagorean Theorem and Two Proofs
 

Pythagoras of Samos
 
Pythagorean Theorem Main Page

History of Pythagoras 

James A. Garfield - Twentieth President of the United States

 

Conclusie

 • Wat heb je in deze webquest geleerd?

 • Welke taken gingen niet zo goed en welke wel goed?

 • Verliep de samenwerking goed? Waarom wel/niet?

 • Vat in het kort samen wat je hebt gedaan.

Evaluatie

Hoe heb je de webquest over Pythagoras gevonden? Was het te moeilijk of te gemakkelijk?